HOEI BOEI


Vanwege Lengte niet Als Bijdrage op Hoeiboei.blogspot.com te Plaatsen


http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/compassie-is-niet-lief.html#more
sirik zei...

    "Eerlijke verkiezingen zijn de kroon op de isonomie, net zoals de stichting van een staat de kroon is op het opgebouwd hebben van de instellingen die een staat nodig heeft om te kunnen functioneren."

    Er is geen staat ter wereld dat volgens die volgorde is opgebouwd.
    Veel van die instellingen bestonden al vóór dat er sprake was van een staat.
    In een steeds hoger tempo heeft de staat zich deze instellingen toegeigend (voornamelijk om oorlog te kunnen voeren).
    Zo was er al sprake van een goed georganiseerde samenleving nog voordat onderwijsinstellingen, politieapparaat, dijkbewaking, financiele instellingen, kranten en tv, en binnenkort wellicht het internet, begijnhofjes en rasphuizen (de lijst is verre van volledig) en, het meest succesvolle, de monopolie van de geldpers onder staatscontrole werden gebracht.
    Met een GDP dat voor 50% door de staat wordt uitgegeven en een vlaktax van 44% is de staat bezig aan het slotstuk van haar ondergang.
    De democratische staat heeft, door de burger op de zijlijn te schuiven uiteindelijk in de eigen vingers gesneden.

    We zien het overal in de westerse wereld: geen isonomie maar burgers die hun levenslust (met dank aan H.Jansen) verloren hebben.

    19 januari 2012 10:47


http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/compassie-is-niet-lief.html#more
Ook wel een. Toen ze de aanleg van de kunstmatige reccesie begonnen kregen we ook zender rtl7 op de buis waar een heer om de haverklap riep "de reccesie komt er aan".

Sja zo schermen ze hun metier af en zeggen "kijk we waarschuwden steeds had je maar moeten luisteren eigen schuld dikke bult"!
Dé onverdachte onverdenkbare goeierikken!

Btw PAS WEKEN NA de uitspraak van balkenende begin 2009 Begon Bedrijfsleven en Consumentenvertrouwen lagere Cijfers te leveren.Een Maatschappijen Bevolking en Economie Schadende selffullfilling Terreurdaad!

Zo deden ze WTC ook.De mossad briefde de FBI over terroristen met die plannen maar wel ZO dat de betrokken FBI Ambtenaar dat briefje kreeg vóor de aanslag en het PAS Kon Lezen NA die aanslag.

Mooiste excuus en alibi voor israel immers ze hadden gewaarschuwd.

Moslimterrorismen idem.Jaren al. Onmiddelijk Mét de val van het ijzeren gordijn riep bendelid doctors van leeuwen dat het moslimterrorisme er aan zat te komen die ziener met zijn glazen bol die echter als directeur afm dé grootste en ergste Major fraudes en Delichten NIET ziet en zag!

EN NÒG IS het Zo Dat bij elke aanslag en bericht er om israel of een mossad toch wel erg dicht in de Buurt was al weer incluis de Bosbranden in Rusland.

Utoya Ook waar een polanski en een mitterand ook gesignaleerd waren en volkomen uit alle nieuws gehouden...hoé zó?...in de weken voor die aanslag vroeg israeliet lieberman vriendelijk aan handlangers google facebook en wellicht meer als mogelijk twitter ook om wat Accounst van dwarsliggers te sluiten terwijl ze met 2009 al 200.000 cybersaboteurs op internet hebben gezet om Ons pro te heropvoeden.Google sloot er tien miljoen facebook zeven miljoen Accounts in de weken voor die aanslag.

Facebook zuckerman.Rond 1900 was er ook een zuckerman die met maatjes als een cohen en goldman een na ander Russische keizer poogden te doden.Een zal vast bij goldman sucks horen en de ander cohen bij bankiers kohn of koehn?


http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/compassie-is-niet-lief.html#more
Goedemorgen,
Com passie  commune com pas co medewerker com buis co assist com puter come kom passeren - com in portugees=met    compassio  en pietas  en compas in latijn =mededogen   compassi= had medelijden  co=ik  commu=communio=gemeenschap  commun=gemeen  miserere in latijn =medelijden misere=jammerlijk  miserer=ontferm u over  miser=ellendeling  mise=jammer passie= het lijden van  pass=passeren  pas=passie 


Sam zei...

    Goedemorgen,

    Pfffffffffffffffff VAN het cda HEB Ik GEEN Tóon gehoord toén er 5000 gezinnetjes per jaar hun huisjes uit geknikkert werden en dat net nog 3000 Families net voor de winter even geregeld effe snel nog van stroom en warmte áf gesnéden werden.NOCH Heb Ik ze Vernomen toen de belastingdienst die meewerkte aan de productie van de kunstmatig aangelegde reccesie 2006-2009 om de reccesie te misbruiken voor nóg meer plunder nóg meer onderdrukking nóg méér hóndsbrutaliteiten door bij de mensen te veel aan teruggaaf weg te stouwen om het uit de staatsboekhoudingen te brengen tijdelijk. Dat scheelde al weer snel meer dan 3 miljard die slimme jongen(die zó slimme vermeent?) van ubersturmbahnfuhrer hoogervorst.Begin 2009 kregen 900.000 huiseigenaren "dwangbevelen" óf ze drie jaar te veel gekregen teruggaven áls de donder binnen tien dagen wilden terug storten incluis - beste bank van de wereld - 5,2% er boven op x3 jaren.Dat had tot gevolg dat binnen een half jaar de woningverkopen de pan uit rezen en de woningmarkt in elkaar kukelde met grote stappen.Máár christenduivel balkenende kon de blijde boodschap van "nu is hét écht reccesie" áf kondigen.

    Reccesie als staatsterreurwapen!!!

    Belastingteruggave -Hypotheekrente - joepie wat zijn ze goed he?
    WÀT hébben WE een kánsen ban die goeierikken!

    Nou effe die Hersens inschakelen > Men betaald rente over de lening.Van de staat krijgt men na "jaarlijkse"aangifte wat terug. ELK verkiezingsperiode WEER wordt Angst gezaaid met die toestand!
    Men betaald te veel wat men met voorlopige teruggave zo goed als gelijk terug krijgt.

    Ergo voor staat bank en Huiseigenaar Geen Spoortje Winst of Voordeel te Bespeuren!

    Allen Kosten en frustraties en hondsbrutale uit de hoogte doende heel nare belastingmeneren en vrouwen.

    Ergo schap die zooi af en verlaag dan GELIJkdie rente maar dat scheelt een hoop ramenlikkers en gedoe!

    DOEN ZE NIET!

    Manipulatiewapen Duur manipulatiewapen om te manipuleren op WIE Je Stemt!
    Al Die jaren al!
    CDA is NIET Lief!

    CDA PVDA VVD Oplichters en Volkenmenners terwijl familie balkenende al in afghanistan de buit aan het binnenhalen was terwijl de Echte Eigenaren nog druk waren met DOOD Bloeden! En de heroine die de Taliban geheel droog had gelegd stroomde ÒOK gelijk weer vol op naar de Armpjes van Onze Kinderen! Zelfs in militaire drones gebracht!

    Te Hopen DAT Het Internationaal Strafhof ze NAAR hun GRAF Draagt!

    19 januari 2012 11:56
http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/sharia-les-voor-nederlandse-rechters.html?
Nou de shariaschrijvers actualiseren hun schriebels on the spot lijkt het wel?
Niets meer dan hoeren pooiers en oneerlijke marktkooplui in de Religie en Ons Allerhoogste Goed.

Woorden en daden DIE VERSCHILEN!   http://tinyurl.com/87y3ef4

Dan is in link Beschrevene heden nog niet afgelopen en heet tegenwoordig simpel Wijkterrorismen.
Van Daar dat meeste 3/4  niet islamitische Meisjes zwanger zijn van semitische en afrikaanse zijde  - eugenetische genociden - van islamieten die ze van af drie jaar en jonger af aan al verkrachten en drogeren als ze er dan nog bij kunnen komen. Wat gewoonlijk lukt  via Misbruik de religien en Schoolsystemen en samenwerking daar aan met de joden van uit de overheden en besturen wetgevingen en politiek die ook vol op mee deden of doen  WAAR VAN Wereldwijd per Juli 2009 Aangiften Zijn Gedaan!   Klopjachten door groepjes islamieten op Kinderen in de Wijken. In groepjes Wijken Intimideren en Terroriseren. Ook de islamitische bordelen zitten vol met Onze Kinderen en worden Ze naar die Landen gesleept .
  Niets dan  een godsdienst van de duivel en mafia daar boven meer dan Kinderen zo jong mogelijk te verkrachten en daar mee onderwerpen EN MIJN devoot VOLK NOEMEN . Dat doet judaisme dat doet islam dat uit judaisme voortvloeide dat doet christendom dat ook uit judaisme voortvloeide en dat doen al Onze en Anderen hun wetgevingen die talmudisch zijn.  Wapens om eigen en ander volk te onderwerpen en met waanzinsverhalen tot het einder in oblivion te behouden. Alle Galileo Galileis verbranden. Al komt dan soms een als een hond met een bot met een leuke opmerking  die er in staat in die Zee van Bloed  Misdaad en geweld als met een bot aan slepen in die eindeloze wanhoop die We ZELF Ook Wel Hadden Kunnen bedenken. 
Eindeloos schermutseling en oorlog door en met die diensten aan de duivel die ze allen schreef. Voor Ons deel met vader abraham 8000 jaar geleden al en indien de teksten op de faraogebouwen mee gerekend tot wel 20.000 jaar oud en ouder. Allen door deze ENORMSTE Kinder Verkrachterculturen meegebrachtte en daar uit voortvloeiende religien werken van vernietiging en oorlog.Oorlogsgoddiensten mafiagoddiensten Kinder Verkrachterculturen en Slavenhouders.
Onze Kinderen Volk en Daar Mee Zelfs Onze Schepper de Mond snoerende.Dood en verderf en Armoedzaaingen ZIJN zij. Een houvast in de chaos Angst en onzekerheid die de Zielen van de Mensheid nu eenmaal zijn geworden na uit Hun Aangeboren Heelheid  Rust en Vrede gedreven te zijn EN GEHOUDEN WORDEN door die werken en hun dienaren maar een werk des ondergangs als zij zich in absoluutheid verheffen boven Vrijheid Geluk Welzijn Van Welk Kind Welk Mens.Dan zijn ze Moordenaars en slopers. De religien ZIJN een wapen TEGEN ALLE Vrijheden  van Goddient en Geloof  Persoonlijk OP ELKE Leeftijd in Vrijheid Te Bepalen en Kiezen Ook Waar Men van die staatsgoddiensten Van Geboorte Af ECHTER GEEN Kans Voor Krijgt!

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/recensie-nieuwste-boek-van-hans-knoop.html
“De vijand van mijn vijand is misschien niet mijn vriend, maar hij is wel mijn bondgenoot”
Hans Knoop

De immigratiepolitiek ten voeten uit.

Terwijl Arme hans niet weet of mischien wel als zijn familie en kinderen dan zijn vijanden zijn wat ME Dunkt wel gemakkelijk is met zo een type DÀT meeste Slachoffers van Straatgeweld door semieten en afrikanen joodse jongeren blijken te zijn naast dat ze ZELF net nog duizend jaar lang de halalhoeren en slaven van die islamieten waren.Waar uit ook al dat lot dat joden hun Kinderen zo aan die gewelddadigheden overlaten voortvloeide even als WIJ Meer dan 8000 jaar al Onze Kinderen meestal bij Geboorte al Verloren aan die zuidelijke slavenhandel waar weer de joden zelf toch de voornaamste handelaren waren en zijn. Van daar dat Onze Botjes heden tot in China Op Gegraven worden.

Dan zijn journalistieke vaardigheden.Hij heeft nog nooit gevonden dat de holocaustclaims waar mee hij zijn en ander volken gemend worden niet WAAR zijn noch daar ooit Twijfel om uit gesproken. Terwijl ELKE Peasant Heden Die Gegevens Òm de Hoék Kán Vinden!

Dan zijn afwegingen over antisemitisme.Dat is wegens ras en geloof.Beseffen dat hij zelf wegens opvoeding en de in zijn cultuur voorkomende kinderverkrachtingen als breek en opvoedingswapen in gebed in religie en cultuur hij nog herodus dient is hem wel ontgaan dat zij zich zelf en eigen volk ergste antisemiet is wat ze zelf als haat zelfhaat gevonden hebben en de eerste echte ware vijand is > Het Verkrachtte Kind en de wraaklust. Wat de daders cq leiders dan slim met rassenhaat zaaiende opvoedingen en laster hebben af gebogen naar Onschuldig andere Rassen.Kinder Verkrachtingen OOIT een terreurwapen van de faraos om de Kinderen vol haat te krijgen en Ze dan met opvoedingen  scholingen en list laster en bedrog op andere Volken af te hetsen voor macht en gewin.WAT UITERAARD ietwat Angst haat en Zorg ten opzichte van zulke culturen Op Wekt.En dan is de vicieuze cirkel gesloten als een hans knoop het dan enkel maar over die nare Verkrachte beroofde misbruikte antisemiet gaat hebben die van hem niet Mag Zeggen Door hem Verkracht en Misbruikt te zijn.ZÒÒO Kunnen We Allemáál Wél een boekje schrijven. De DADER Die zijn Slachtoffer de Mond snoert en er nog goed bij boert.Even gaan beoordelen WÀT en HOE zijn Slachtoffers ZÉGGEN DÀT ZOU dutroux ÒOK WEL gewild hebben of een joran van der sloot. Daar dan boekjes Ván schrijven en gaan verkopen komt op Mij Heel pervers over.

Ah die Volksmenner leon de winter. http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2907/zo-demoniseren-we-geert-wilders.html    http://hetzuur.nl/2012/01/joden-zijn-nazis/#comment-2175  Ook één van de herodusclub - Kinderen en Jongeren verhaaltjes vertellen. Een verkapte rabbi een Kindersnikkelknipper Ook.Circumzision Wat een echte heuze diepste Verkrachting al is ter onderwerping aan die chaos die ze zijn.

Verder is aannemelijk dat hans knoop manipulerend schrijver is in dienst van de bankenmafia .De bankenmafia met familaire banden naar de kublai khan nazaten li aka loeb aka lubbers in China die "dodelijk" nauw samenwerken met israel wát zo wát honderden miljoenen joden in de Westerse Wereld Rusland Engeland Scandinavie het Leven had gekost vanwege een door hen gezameijk georganiseerde atoomoorlog in 2000. De Genocide op de Palestijnen daar na een tweede poging dat uit te lokken. Tevens waren marx en herzl broodschrijvers in dienst van die bankenmafia en schreef marx zijn werken in opdracht van bankenmeneer rothschild. Herzl die de exodus met een beetje hulp van mensen als hans knoop en leon de winter met bedreigingen en ophitserijen naar israel lieten vluchten om daar te koloniseren.Zo deed joods bankier von hirsch familie van hirsch ballin weer de afdeling Zuid Amerika koloniseren en depopuleren. Antisemitismen kweken was ook een der wapens van de bankenmafia van herzl.Antisemitismen in stand houden is een wapen van de bankenelite om hun gang hun volk daar mee in stand te houden en in isolerende Angsten en haat om hun Leugens en bedrog te "bezitten".

De joodse gemeen zijn ze wel schap heeft 2009 bij met name staatsman lieberman 200.000 cyberterroristen het Internet opgestuurd studenten en ex idf lieden om over al op Forums de Dialogen te vergiftigen en desinformeren. Dat DIE bij Alles "antisemiét" rechtsradicaal" xenofoob" of wélk persoonlijke belediging dan ook roepen even als een job cohen een alexander pechthold dat deden en doen ligt dan wel voor de hand.
 http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war/

Tevens verzocht lieberman aan google en facebook en anderen om de Accounts van Tegenstanders van de israelische politiek te sluiten > in de weken VOOR de aanslagen in Noorwegen door jood Breivik. En google sloot tien miljoen Accounts en facebook zeven miljoen.Uiteraard om onduidelijk niet nader genoemde redenen. Zo als microsoft ook al hielp om joods medvedev president te worden door alle Computers van tegenstanders in beslag te laten nemen onder mom van schendingen softwarerechten  en zulks. Samenspannende samenwerkende Raciale Terreurorganisaties.Zo werken onze media wetgevers en justities OOK in dienst aan die Terroristen en Volksmenners mee en hebben altijd tijd voor een cidi een mdi een brein dat Ons "met wet" belaagt en intrusief stalked onder voorwendselen van rechtenschendigen! Waar BIJ Ik DÀT zij zelf als enigen Kinder porno produceren en uploaden waar bij handlangers hirsch ballin  donner die Ik Persoonlijk Kinder porno héb ZIEN produceren ter afpersing van Studenten en Aankomend Politici en kontsoorten al jaren roepen DAAR NIETS  tegen te kunnen doen WÈL Het Meest Geperverteert. > ÈN ANONYMOUS Bemoeid zich EVEN En 40 van die ratten waren binnen NO TIME Van het NET! Zo Ziet U Maar HOE VER Die vergane glorie van joods cultuur gaat in corrumperen en belagen van Volken waar op ze parasiteren met hoogste lonen beste banen en meeste rechten van Allen. EN grootste BEK!

Leuk Detail om Utoya is ook dát roman polanski en minister van cult uur  mitterand alle bei fervente Kinder liefhebbers van de heel Foute Soort  op dat Eiland Aanwezig waren.En dat Breivik´s mentor christopher polak heet een Noors politicus  van de mafiaclan polak berucht om politieke moordaanslagen en het plegen van monarch en mkultratechnieken op Kinderen en Klasjes. http://tinyurl.com/7xugkvc

Israel is ook helemaal GEEN beloofd land. De joodse elitekaste > via de li loeb of lubbers kaste > weet van dat OOIT Een Israel Bestónd Pas 413 jaar.Een Israel Dat Lag Waar Nu Een zuid turkeye een Noord Syrie ligt. Tot 8000 jaar geleden.Eerder al was Rusland "beloofd land " eerder al was Europa "beloofd land" Als de jood even in zijn bijbeltjes wil kijken ziet die dat hij al duizenden jaren van beloofde land naar beloofde land wordt verdreven door eigen elitekasten die daar winst mee maken.  Met israel zijn de olie en grondstofbelangen van de bankenelite verzekerd van bewakers en hulpjes als hans dat ook is en goed betaald ook nog wat wil je meer. Laat dus je koffertje maar in de gang staan! > Voor de HÈÈL Intelligente jood > u Mag dan ook Concluderen hier aan DAT de joodse bankenelite elke generatie SIMPELWEG UW religien en bijbel  naar eigen smaak en wens "bij schaaft"!  Zo Als ze Òok de afgelopen jaren dat christendom voor de mindere Mens recht vóór Onze Neuzen op TV aan het bijschaven waren om het klaar voor de 21ste eeuw Onze Kinderen en Kindskinderen aan te gaan smeren. De vondst van die dode zeerollen was dus ook al zeer convenient voor ze.Nét ECHT!

Weet u eigenlijk Wél DAT Uw priesters rabijnen even als ALLE politici door die elitekaste opgevoedt en opgebouwd worden met verkrachtingen indoctrinaties martelingen Hersen spoelingen van jongs af aan om Niet Volken of GOD  maar hén te dienen ? Een rutte een balkenende een koningshuis idem.
DÀT mét de Volkslagen van al die religien in al die Volken de lagere Klassen mét geloof en religie en beloften gemend worden en de daar boven heersende óp GOD schijtende en zich zelfen god noemende elite zich daar alle eeuwen al puisant via verrrijken met de een na de ander  kruistocht jihad oorlog en geweld onder allerlei Valse voorwendselen en Valse probleemstellingen?
DÀT de joodse elite bankenelite bankenmafia Wereldwijd een shadowsociety vormt die van uit Supposed overheden wetgevingen industrie politiek ambtenarijen Volken uitvreten mennen en onder dé Misbruikerknie houden?
DAT internationáál Alle presidenten ministers bestuurders  burgemeesters uit dé  asiatische askenasijoods elitefamilies  cq nobility cq black nobility KOMEN zo als dat job cohen ook familie is van de rijke bankiers een lubbers een van agt Ook en een kok een rutte een wolfsen een hirsch ballin een donner berlusconi strauss kahn  dirupo  karzai ALLEzzz van de oude adel en elite. En van boven moralen en wijsheden op Ons poepende zich aan Ons te buiten gaan in ALLE MISDAAD en bedrog.ALLE Communicatie en Media in eigen monopolies zo veel mogelijk bezittende en bezettende en geinfiltreerd in ALLE Partijen Dezen Allen Misbruiken voor bedrog en Misdaad in eigen belangen.

WEET U Eigenlijk WÈL DAT uw rabijnen en hun hulpjes UW EIGEN VOLK bedreigen in de Wijken en Buurten ALS ZE Niét  (separerend sekte) nationáal genoeg zijn IN HUN ogen?

WAT Weet u Eigenlijk WEL Dat WAARDE Zou Hebben?
ANDERS Dan DÈ JUDAS Van uw eigen Volk ZIJN?


""“De onterechte en veelal boosaardige kritiek en laster die over Israël en zijn bevolking worden uitgestort, hebben van Israëli’s veelal geprikkelde en etnocentrische mensen gemaakt.” Maar wie kan ze dit kwalijk nemen? ""

OF de idioot OF De Leugenaar - zo zijn ze gewoonlijk allemaal alle eeuwen al een sektebestel een sektereligie en sekte gewoonten als ghettovormingen en uitstoting van niet joden een sektecultuur zelfs een mafiacultuur en hebben hun kinderen opgevoedt ter bedrijving van Misdaden en haat. Wie waren dé bolsjewieken de chekaslachters en ALLE Spraakmakende Misdaden en Misdadigers DÀN?  ÈN DUITS BEWIND ? http://tinyurl.com/6r2skan Google voor de rest hitler+haplogroup

Hun torah en talmud zijn daar Duidelijk in.Anders hun berichtgevingen getuigenissen en beweringen en "claims" wel.
Èn ÀLS Nog Niet Overtuigd Dan doen de eeuwen van rabinale Raciaal Criminele uitspraken van de joodse rabijnen WÈL De Das OM! Kijk ENKEL EVEN de uitspraken en schrijfsels van de auteurs van "the king´s torah" Dan maar even Ná!
http://tinyurl.com/75h9jjo

Maar de Waarde van dat boek van hans knoop? Je Kunt Beter een Patatje Voor Je Geld Kopen Daar Heb Je Dan Ook Wat Aan.

Dan is het nog een ingekomen stuk ook van een Blijkbaar onbekend zeer eenkennig kind. Is hansje pansje zelf zijn boek aan het slijten? Is hij soms ook familie van joodse mevrouw wiesje de lange die schreef over waar om de Palestijnen uitgeroeid moeten worden of van die morgenthau en kaufman die schreven over why Germany must perish eerder al?

Buitendien KÀN hans HELEMAAL NIÈT oordelen WIE vriendWIE vijand IS !
De schaden van zijn cultuur en opvoeding religien indoctrinaties Leugens en Misdaden tegen Mensen en Kinderen hebben hem een van zijn Ware Van GOD Gegeven en in Aeonen Van Wijsheid Gebakken Wezen áf gesneden en in dé duisternissen en dwalingen van het artificiele ego bewustzijn gebracht WÀÀR ALLEN Dwalen behalve de duivel die heerst en wiens bankrekeningen steeds dikker worden. Wat Goed is wat Kwaad Welke Weg te Gaan Welk Niet DAT KAN hans helemaal Niet Weten.De Geschiedenis Getuigt DAT Én ENKEL MAAR DAT!

Dán blijft enkel je zo als zo velen maar nog vastklampen aan het meest voordelige kamp óver om wat judaspenningen en Valse eer. En Mischien zo als Vele gebroken Teleurgestelde Zielen reikhalsend naar dat Pensioen uitkijkende als de laatste redding en enig hoop en uitweg?

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/recensie-nieuwste-boek-van-hans-knoop.html

Nog wat ECHTE mentens voor je.

Of bij gebrek aan inzicht wie de Keurige Familie Menten Werkelijk Waren of Zijn nog wat echte sirik´s dan maar is mogelijk passender wat je zelf dan maar even moet aan geven of ik er erg ver naast zit?

http://tinyurl.com/7f4l3yy
http://tinyurl.com/87y3ef4
http://tinyurl.com/7x5feyq
http://tinyurl.com/6n5aqw2
http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/recensie-nieuwste-boek-van-hans-knoop.html
Simon zei
    Ook is het Bedrog der joodse gemeenschap ZO GROOT DAT ze in de Misdaadstatistieken HELEMAAL NIET Voorkomen Terwijl ELKE Spraakmakende ZAAK Wereldwijd een JOODS Dader Betreft.A breivik t van der vlis j van der sloot k de wilde polanski loughner dutroux fourniret robert m. drent madof ...
    DIE schrijven ze op ONZE Namen in de Statistieken!
    14 januari 2012 05:06

http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14989
Ook met valutawaarden en bedrijfswaarden wordt al eeuwen gesjoemeld en gemanipuleerd en Duitsland was binnen twee oorlogen van die roofelite alsmede om Amerika in de eerste wereldoorlog te storten ook de Markets omlaag gehaald werden met opzet en niks vraag of aanbod.

Met EXACT de zelfde dreigmiddelen en de niet bestaande artificiele Landenschulden voorhouden en insinueren van einde olie dreigingen en daar door verlies militaire machtbalans  hebben die elitebankers Amerika en EU weer Afghanistan Afrika en midden oosten in gekregen heden al weer war ze na werk van hulpjeslanden zelf de macht in de besturen en politiek grijpen en die Landen net als ze Ons deden gaan uitbenen en ze de winsten weg slepen en Ons weer met de schulden schuld haat wraak en rekeningen achter laten in hun mediablaadjes zorgvuldig zorgende dat de hulpjeslanden in de geschiedsschrijvingen wel weer de schuld zullen krijgen even als om die hele slavernijbuziness van ze waar om ze op moment op ntr nederland 2 al weer zeer welbewust aan het liegen belasteren en Bedriegen zijn en daar mee hondsbrutaal Rassenhaat tegen Ons in Ons Eigen Land voor Onze Neuzen zitten te kweken.  tinyurl.com/6b3tsp9    tinyurl.com/d6nylqm

Dat Soort Bedrog is zo groot dat menig president zelfs dat niet kan Geloven.


http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/recensie-nieuwste-boek-van-hans-knoop.html?showComment=1326510898713#c4247186069930777760
hotstuff zei

    Zelf Heb ik Moeten Leren dat de schrijfselen van joden algemeen geen enkele Waarde of Waarheidsgehalte Hebben en gebruikelijk bedoeld zijn voor raciale Leugens laster en manipulaties tot en met Genocide adviezen aan toe zo als wiesje de lange propageerde en de joden blijkbaar gewoon is daar hun religien en cultuur bol staan van zulk rascismen en de joden kaufman en morgenthau er ook wat van konden met hun vooroorlogse Genocide en haatzaaingen en schrijfselen als "why Germany must perish"!

    Hun claims en beweringen Zonder Bewijs om wo 2 Blijken Fraudes en bedrog te zijn incluis de geclaimde vergassingen > ELKE Wetenschapper Getuige Slachtoffer die hun beweringen en Fraudes Tegen Sprak Tegendeel Bewees en Ontmantelde Crimineel behandeld op elk willekeurige wijze.

    Wereldwijd Elk Die hun Leugen en Lasters doorprikt op botweg mafiawijzen tot zwijgen brengen tot en met Internetbans.

    De vruchten van knoop zullen Gezien zijn geschiedenis en werken Ook Weer Wel enkel Goed zijn om de Kachel aan te Steken.

    Mischien IS hij wel slim genoeg om uit te leggen Hoé Het kan met al die joodse oorlogsbeweringen dat de JODEN ZELF 3.000.000 Aangiften Tegen zich hebben op gebouwd in de oorlog wegens oorlogsmisdaden tegen Nederlanders.En HOE het kan dat er 1.000.000 Nederlandse Burgers en Kinderen in de oorlog op transport zijn gezet en vermoordt door de joodse raden zo als van asher en cohen die ook 703 joden op die transporten hebben gezet.

    Nou uwe hoogheid hoe Zit Dat?
    14 januari 2012 04:14De kristallnachtherdenking is puur bedrog even als de holocaustclaims en bedoeld als raciaal politiek haatzaai en verdeelwapen.Tevens als psychologish wapen om de eigen holocausts en massamoorden te verbloemen en onaannemelijk te maken.

Opzettelijk bedrog om dat organisatoren al jaren toegang hebben tot Waarheden en hun vertegenwoordigers als mdi cidi naftaniel UITSTEKEND op de Hoogte Zijn van ALLE Laatste Nieuws op DAT Gebied.

De kristallnacht was een actie van de jabotinskijoden van de russische jood jabotinski die de betarmovement ook had opgezet en een lid van zijn movement de heer sobelson is op zo wel fotos van het Russische jabotinskikamp in Rusland als op Fotos van de kristallnachtrellen in Duitsland te Zien.Met een grote grijnz in alle gevallen ook nog.

De kristallnachtrellen waren om Duitsland in een kwaad licht te zetten.De al decennia durende monopolistische mediahetse en agressieve indoctrinaties om de oorlog en kristallnacht verbloemde hun eigen atrocities holocausts en Misdrijven als dat een kristallnacht van 1933 Wereldwijd woedde die Miljoenen Duitsen Wereldwijd het Leven en Bestaan Kostte. Bij Voorbeeld de eindeloze Hirosjimabeelden verhinderen kennis te Nemen DAT ze HEEL JAPAN ZO tegen de Grond hadden gebrandt en ELKE Stad ER ZO uit zag door saturatiebombardementen met Brandbommen. De paar Beelden van Berlijn en Dresden en Niemand WIST Dat ze 1000 DUITSE STEDEN NA DE OORLOG Met Alle Bewoners ER IN af gebrandt hadden. EVEN ALS ZE AL 65 JAAR EIGEN Holocaust en oorlogsmisdaden VERZWIJGEN ZO ALS 3.000.000 Aangiften TEGEN JODEN WEGENS OORLOGSMISDADEN IN NEDERLAND TEGEN NEDERLANDERS ALLEEN AL. En de wegvoeringen op transportstellingen door de joodse raden van 703 joden en  massamoord of holocaust op 1.000.000 NEDERLANDSE MANNEN EN KINDEREN. ELKE claim HUNNERZIJDS VALS EN VERVALST!

Duitsland was even als Polen met de eerste Wereldoorlog AL Haar autonomie kwijt en ingenomen en bezet door de joden die met behulp van hun britse leger rond 1900 al begonnen om Rusland via Finland in te nemen en met ww1 vervolgens Duitsland en Polen Met ww2 de rest van de Wereld en Europa.

Hitler WAS JOODS askenasijoods.Google hitler+haplogroup daar voor.Heel het bestuur VAN ALLE aan de ww2 deelnemende Landen WAS JOODS.En de bedoeling exterminatie van de Mensheid...depopulaties take overs en kolonisatie door de asiaat cq joden.

Na ww2 ging dat door vietnam korea afghanistan libie syrie etc etc .

De asiaat die de Volken die die al geknecht heeft tegen elkaar laat vechten en onmiddelijk bij overwonnen Volken de macht in besturen leidingen regeringen politiek media industrie en Land over neemt en dan van binnen uit verder uitroeit met andere sluipender methoden als gif drugs alcohol straling en milieuvervuilingen.Van Daar de enorme wollmanzoutvervuilingen de alcohol geweld en drugsepidemien en import er van en de vaccinopleggingen de Sporen van drugs strychnine heroine ghb chemicalien farmaceuticas antibioticas in meeste Kinderen Die Creches Kleuter en lagere scholen Bezoeken en Bezochten Wereldwijd en mede de mkultra en monarchtechnieken op Kinderen en Mensen Misbruikte voornamelijk gedurende schoolreisjes.
Een abnormaal rijke elite die ALLE Volken al eeuwen en sommigen als de joden millenia over Aarde jaagt en instabiel houden voor roof en plunderwerken en van oorlog in oorlog storten en in de 12de eeuw al aan het bedriegen en oplichten waren met papiergelden.En ze bedriegen ALLEN en zelfs met scholing nieuws media wetgevingen en ook met en via de religien beloften en voorspellingen voor gelovigen.   tinyurl.com/6r35lbr     tinyurl.com/6nzsxk5    tinyurl.com/86zekjf     tinyurl.com/7qhluwj      tinyurl.com/75h9jjo


http://hoeiboei.blogspot.com/2011/11/kinderen-geslagen-kinderen-vermoord.html?showComment=1323665846834#c6896671553630238679
Simon zei

    Rechts extremisten is niet Waar - joodse terroristen wél.Áls het blank "lijkt MÁÁR zwart haar heeft zijn het joden van askenazi afkomst.

    De aanslagen kunnen verband hebben met de rabinale aanwijzingen van de schrijvers die in israel heel populair zijn van de "the king´s torah" die aan bevolen Mensen Babies en Kinderen te vermoorden die de (joodse zaak?) niet uit kwamen.

    Gelijk ér óp viel kim de wilde in Belgie 15 Babies in een Creche aan en doodde er meerderen.
    Gelijk er óp stond tristan van der vlis die rabijn evers kent en in de zelfde Stad woont in een winkel centrum mensen dood te schieten én hadden We joran van der sloot breivik - ALLEN joods en voornamelijk askenazijoods.Brievik´s mentor is ook joods christopher polak van de zeer beruchte familie polak die al generaties regeringskringen onveilig maken en moordaanslagen en Kinder prostituties bedrijven en dát internationaal waar bij er ook al een bij dé verdwenen Maddy McCann Bespeurd was en Ik leden van die familie ook uit mijn eigen Jeugd Ken hier in Holland.

    Dát ÁLLES wordt door joodse wereldwijd mediamonopolie UIT de media gehouden én "in alle " gevallen geinsinueerd óf zelfs bot beweerd zo als met tristan van der vlis gebeurde hét zou om steeds maar weer Autóchtonen gáán WÁT in geen enkel geval zo was!
    Naast al deze gevallen zijn er veel meer gevallen van Kinder seriemoorden en zulks door ook askenazijoden die veel minder bekendheid kregen en krijgen.
    Het ziet uit dat de woorden van die haatreligien snel voet vatten bij de hyperbeinvloedbare joodse jeugd.
    12 december 2011 05:57


http://hoeiboei.blogspot.com/2011/11/joden-en-de-gekte-van-nederland.html
Simon zei

    ´z is wél hééél toévallig he dat mét de ritueel slachten protesten zich alle rabijnen wereldwijd begonnen te roeren en dat óók hééééél toevallig dé ehec in de groentesector uitbrak waar door wij uit angst maar weer meer vlees gingen eten?

    Spoor ehec leidde onder meer niet naar een geisoleerde kleine teler die op eens zeker ehec uitvond dat een desigervirus bleek maar naar een laboratorium van het joods gedreven monsanto in Duitsland.

    Verder zijn mening in artikel op aannames gebaseerd die niet kloppen vanwege al decennia gegevensvervalsingen bij overheden en instanties omtrent bevolkingscijfers.

    Mede zijn bewezen de antisemitismecijfers vervalsingen die door activisten en handlangers zogenoemde minions kunstmatig gekweekt worden om politiek voordeel en de staatswurggreep popde bevolking te kunnen versterken.Waar bij rabinaten en joods bestuur al weer een behoorlijk leidende rol spelen.

    Áls een Bevolkingsgroep last heeft zijn het wél de Autochtone Blanken van de islamieten en afrikanen en al die samen het meest van juist de joden via media stoken lasteren haatzaaien en joodse overheden staats en gemeentenbeleid.

    tinyurl.com/cjeqesv
    7 december 2011 17:59http://hoeiboei.blogspot.com/2011/12/documentaire-over-het-proces-tegen.html
Simon zei

    Zo als Jansen vast ook al wel weet is geheel de media zeker sinds de brouw en de joris demminkperikelen onder totalitaire controle van een al eeuwen in dé overheden en politiek ingebakken incestkliek met een dossier van twee meter bij de nationale recherche.Déze kliek regeert ook al eeuwen van achter de facade van de schijndemocratie en schijn recht en orde al wat eeuwen zich van uit de schatkist en belastinggelden bedienende en alles oplichtende en is stiekempjes Geert Wilders grootste schade en ondemocratisch criminele vijand in eigen belang dat van geen enkel van hun misbruikte achterbannen is.

    Waar bij deze kl##tz#kken niet schuwen om militaire instructeurs psychologische oorlogvoering als directeuren omroepen zo als ncrv Uw Kinderen en U aan te laten kwaken. Of indoctrinatie en propagandaprogrammas als ntr of hetgesprek te starten die nu al weer grotendeels bij ncrv en anderen ondergebracht zijn.

    Zelfs rtl 7 kwam tegelijk mét dat ze in 2006 -2009 de kunstmatige reccesie gingen starten om de aanloop te verkopen door dagelijks economische paniek kweken en regelmatig reccesiealarm te schreeuwen als zijnde dé zóbetrouwbare huisgoeroes en zieners die immers tóch gewaarschuwd hadden en nu is het dus uw eigen schuld zeggen ze nu dan.

    Dus hun bedrog is internationaal en schept triljarden van Ons weg.

    Geen Enkel Goed Fatsoen Kan Zich Hiér Illusies gaan zitten maken dat zou dan nog wat worden.

    Ze UIT Dagen TÓT Een ONLINE Vraag en Antwoord Real Time en BUITEN voor AL buiten HUN moderatievermogens IS WÉL Spannend?
    Mischien is dat wel een formule voor een nieuwe spannende media?

    DWZ zéggen áls ze dán NÓG in Velden of Wegen te Vinden Zijn?

    tinyurl.com/cjeqesv
    7 december 2011 17:41

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/08/nieuws.html
Angstwekkend Alarmerend En Vraagtekens Op Roepende Dát Dit Sóort Feiten Al decénnia úit Dé Reguliére media politiék nieuws worden vermist geweerd geweigerd!

Ér Zijn Blijkbáár in de Westerse Wéreld méér destructiéve krachten actief Dié Schade En Leed berokkenen en niét enkel Dát islam bevorderen Máár Òók Andere Rétardérende gewéldbevorderende onderwerpende krachten.

´K Bedoél Dát dé linkse hoék al jaren lieden Áls Een instructéur militair psychologische óórlogvoeringen Áls directeúren Ván Bij Vóórbééld ncrv Áls politici néér zétten náást nationale en internationale censúúrterreur IS Natúúrlijk Òók Inlichtend?  Enige Collaborátiés Zullen Dan Niét afwezig ZIJN?


http://hoeiboei.blogspot.com/2011/08/islamofobie.html
Your comment has been saved and will be visible after blog owner approval.
http://szrzlj3.blogspot.com/2010/10/genocide-myth_9415.html
Max zei
    Islam ekstremisme:Grijze Wolven zijn in België actief sinds het eind van de jaren zeventig. Kopstukken van de extreem-rechtse beweging werden in die tijd rechtstreeks vanuit Turkije uitgestuurd om in het buitenland een organisatiestructuur op poten te zetten. Eerst en vooral in Duitsland: de Turkse gemeenschap is daar het grootst, en dient nog steeds als uitvalsbasis voor de rest van West-Europa. Het was wijlen Alparslan Türkes zelf, de stichter en voorzitter-voor-het-leven van de extreem-rechtse Turkse Partij van de Nationalistische Actie (MHP), die vertrouwelingen opdracht gaf om organisaties op te richten in de Turkse gemeenschappen in het buitenland. Twee motieven dreven hem. Aanhang in het buitenland kon de beweging in Turkije versterken - zowel politiek als financieel. En door het Turkse nationalisme in Europa te verspreiden, wilde hij een dam opwerpen tegen het 'rode gevaar'. Turken in het buitenland bengelden aan de onderkant van de socio-economische ladder, wat hen vatbaar maakte voor de invloed van vakbonden en linkse politieke groepen. De man die de Belgische klus moest klaren was Hasan Bilge, een Turk die op dat moment in Namen verbleef. Hij belegde op 8 april 1978 een meeting in de Brusselse Rex-cinema, samen met een handvol Grijze Wolven uit Nederland en Duitsland. Ter plekke werd de 'Turkse Culturele Vereniging van Brussel' opgericht, die luttele dagen later al een pamflet verspreidde waarin opgeroepen werd geen linkse kranten te lezen, en te onthouden dat "een Turk alleen door een Turk geholpen kan worden". De aandacht die de Staatsveiligheid voor de Grijze Wolven heeft, wordt vaak gemakshalve vergeleken met die voor andere extremistische organisaties van buitenlandse origine. Meest bekend zijn natuurlijk de islamitische fundamentalisten, waarvan er ook een paar stromingen in de Turkse gemeenschap aanhang werven. De bekendste is Milli Görüs, een beweging die nauw aansluit bij de reeds twee keer verboden Turkse Deugdpartij (Fazilet Partisi). In België opereert die vanuit het Henegouwse dorpje Hensies. Een tweede is de zogenaamde Süleymanci-beweging, een mystiek-islamitische sekte die in België vertegenwoordigd wordt door de 'Unie der Islamitische Culturele Centra in België'. Ze heeft afdelingen in Brussel, Antwerpen, Verviers, Charleroi, Heusden-Zolder en Genk.De Staatsveiligheid beschouwt deze moslim-fundamentalisten als een groter gevaar. Duitse cijfers over de aanhang van de verschillende extremistische Turkse stromingen in Europa schatten Milli Görüs op ongeveer 35.000 leden. De Grijze Wolven zouden in West-Europa alles tezamen tussen 35.000 en 40.000 leden hebben. Bovendien logenstraffen rapporten van Duitse inlichtingendiensten de veronderstelling die in België blijkbaar leeft, dat Grijze Wolven qua wervingskracht op hun retour zijn.

http://szrzlj3.blogspot.com/
De Europeanen zijn ziek.Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch.Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.(Turkse premier en leider van Milli Gorus, Necmettin ERBAKAN, Arnhem 2002).................Europa is een doodzieke patiënt en moet snel bloot gaan liggen op de snijtafel.Overal waar de islam werd verspreid, werden de andere toen bestaande godsdiensten vrijwel volledig uitgeroeid. In Centraal-Azië verdwenen het boeddhisme, het nestorianisme en zoroastrisme bij de komst van de Arabieren. Ook Afghanistan was voorheen boeddhistisch. In het Midden-Oosten (waar het christendom is ontstaan) zijn historisch christelijke gemeenschappen in hun voortbestaan bedreigd.


http://hoeiboei.blogspot.com/2011/08/islamofobie.html?showComment=1313394533797#c5058970449995978457
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/08/islamofobie.html
Simon zei

    Wát Van het Goor 14 augustus 2011 11:36 Zegt Over Afrikanen Geldt Vóór dé Chinésen ÉN Zélfs Dè jóden Òók Dié Wáren Òók 1000 Jáár halalhoér dér moslims.Dé Gevolgen Dáár VÀN Zijn NÒG wérkzaam in Feit Dát joden hun Kinderén Wéérlóós áfstáán áán moslims en Niét Beseffen Dit IS Een ""Onbewuste"" Dwanghandeling uit Diepste Angst Machtelóósheid.De moslims Vérkráchten éven véél Dé jóódse Àls De Niét Jóódse Kinderen En Jongeren ...Alle Volken Al eeuwen Blind Dáár Vóór(Verschijnsél Zwáár Trauma)!Zó Vérgáát Hét Europa Òók AL Méér Dán 1000 Jáár ...ÀL Onze Kindéren wég gesléépt náár hun geile Blasfemische hólen ÉN slavernij .Van DÀÀR Dé Sporen Ván Blanke Botten Óp Gegraven Tót in China ...8000 JÀÀR ÓUD AL ...ÉN Dé soemeriérs wisten 5000 Jáár geleden Ook AL goed ÉN massáál ráád Mét Dé Kelen Van Onze Kinderén ...wát Mede Wéér Een slavenhandeltjé Van de joden Weer Wás ... Àlsmede dé Afrikanen Amerikanen slavenhandel Dát Wás En IS -> israel hééft Enkel Aan Filipijnse sexhuisslááfjés al 300.000 Jongeren en Kindéren Geróofd! Máár Shariastraffen Vóór Tadiks Die dé moslimrabijnen imams etc ZIJN Zoú Gewéldig Verfrissend ZIJN!

    U Heeft Òók Géén Enkel Wéét DAT Déze volken hiér komende Dié gewóonten massaal dóór bedrijven!
    Van Dáár Dát U Heden in Mééste Kinderen De heroine Van Dé jóóds islamitische papavervelden in Afghanistan en ghb Kunt Vinden!
    15 augustus 2011 09:48http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/bedropen.html
Simon zei

    Trouwens HÈT IS chronisch FEIT Dát joodse bezetter Al eeuwen ALLE Zinnigheid Nuchterheid Waarheid Menselijkheid Èérlijkheid áán vált Als Galileo Galilei En Dé MILJOÈNEN Brandstapels ....Óm DÀT ÈLKE Dérmatige GÈÈST ze Dwars Zit in hun etnisch Criminéél plundéren én parasitéren óp "host" Volken!

    Van Dáár Òók dé etnische Terrorismen Mét staatsmiddelen tegen Geert Wilders etc.Via dreigingen Mét Armoeden strafwetgevingen sneaky desinfo op Forums Websites En stalkings bedreigen beledigen beliegen bewerken onder Commenters Idém!

    Indién ÈÈN WÀÁRHEID gesignaléérd wordt. ÈÈN NATIVE GELUID Ván De Slachtoffers!

    Èn Zelfs óók in opdracht Van israel en lieberman ... studenten en idf ex idf jóódse bevolking én réligiouze instantiés(etnisch activisme cq Grofste etnische Terrorismen Àls massale drogéringen Kindér Vérkrachtingen)
    réchtstreeks van uit israel.

    Dán hébben ze NCTb AIVD CBS Òók nog eens in de mafiahánden. Òver al joodse askenasijoodse directeuren Áls vliegen.
    4 juli 2011 14:18

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/bedropen.html
Simon zei

    Nou Hans Jansen Mag Van Mij WÈL Minister Van Politiék Agenda WORDEN.

    Trouwens divérsen Hiér ...Wáár ÓM Zié Ik jullié kláágsangén Niét Ónder Artikelen Óver israel Dát ér Een Ultrarascistisch Ultrafascistisch Criminéél buitenlanderbeleid óp na houdt ONDÀNKT EU lid zijnde?

    Zélfs Kinderén worden wég gestuurd...Wáárschijnlijk Nét Als BIJ Dé Méér Dán 300.000 Filipijnse sexhuishoudsláven Die ze Al hebben NÀÀST VÀN Vele Andere Volken "Ná gebruik"!

    ZÈLFS Dè joden Die Onze Staat Vólk En Land in gijzeling hebben houdén ér één ZÈLFDÈ Zúid afrikááns apartheidsregime Óp ná.
    4 juli 2011 14:05

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/wafa-sultan-de-islamitische-helpers.html
Simon zei

    "In het ergste geval doden moslims niet-moslims evenals de moedige moslims, die het wagen zich te verzetten tegen de gedachtecontrole en onderdrukking."

    DÀT IS Wéreldwijd dágelijkse scheringá Én wellinkslág.Dié etnisch éxtréém Volkenvijandige Fáscistische Térreúrléér hééft de torah dé talmud Òók Èn dé islam kómt Dan Òók Ván de talmud áf.

    Dé religien - Góddelóze religién - worden al eeuwen en millenia Áls Hersenspoelwapen Misbruikt Dóór Ware Demonen en machtmisbruikers Dié Men òok Bronpsychopaten Kán Noémen en lák hébben Àán ALLE NORMEN EN MENSELIJKE WAARDEN!

    Via Die ingang heersen de joden Óók bij de islam óver de Mensenzielen.

    Religién Zijn té Zién Àls een pistóól En in de Ergste Gevallen Als een Atoomwapen ...´t is maar wié Hét beheert!

    Democratie Én wétgevingen Húlporganisatiés Politiediensten - ALLE Menselijke Verworvenheden Zelfs - Òók ... diént U Dé duivel ÒF Dient U GOD?

    Èen Vráág Niet Zó Zeér Van Wil Máár Van Stille Moéd!
    3 juli 2011 19:02

Een reactie plaatsen

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/wafa-sultan-de-islamitische-helpers.html
Simon zei

    Héél Dié religie IS ér Óp gericht Dát Kinderén ( Ván Gebóórte Àf Àán)En Vrouwen niéts Durven Zéggen Óver dé Totáál massale Vérkrachtingen ÉN Misbruiken Die Ze moéten Óndérgáán. Méér Dán Een mafiaorganisatie IS Dát Niét.

    Mét Òók etnisch Terroristische bedoelingen en werken!

    Dié Àllerliederlijkste Liéderlijkhéden Hébben We Hiér Òók En is méé gekomen Mét Hét Dóór de joden gebrachtte christendom en judaisme.

    Náást eigen Kinderén Jongetjés Meisjés Vérkrachten drogeren vérprostituéren moslims in massale Collaboratie Mét de joodse mafia Òók Ònze Kinderén Mét Misbruik religien schoolsystemen staatsmiddelen wetgevingen regering en macht.

    Àl Ruime 40 Jáár Wórdt De Politie verhinderd Dóór de joodse mafia Óm IN Te Grijpen in Hét etnisch Térrorisme Dát Ònze Wijken En Volk Dóódt...Àlle Alarm én Berichtgeving ér Óm AL éven Láng UIT de Media gehouden.

    Lieden àls lubbers (mét zijn liederlijke religiouze doodseskader gladio) kok van agt pechthold cohen aartsen etc etc Kort Òm joodse mafia ZIJN Dáár Directe organisatoren Ván.

    Zijn Méde Òók De organisatoren Mét het opzetten Van de turkse Terreurorganisaties "de grijze wolven " Dát de Moslims Die Hiér in Europa Méér Vrijheid Gevonden Hadden wéér terúg Dát islam in gedreven werden.

    Dé islam wordt Door de joodse mafia Als internationáál Terreurwapen vóór eigen belang gemanipuléérd en Wij Dáár wéér méé.

    Massaal Óver àl De Kinderen Van Alle Volken Vérkrachten drogéren verslaafd maken IS een onderdéel Van behoudt Van Die macht en staátsterreur.

    Natuúrlijk wéten ALLE joden ÀLLE joodse bestuurders en politici inclúis Een rutte Een verhagen Een cohen pechthold aartsen hamer tang eurlings etc etc Ván de Misdaden in de islam ...Náást ér áán méédoén en ér Aan verdienen via prostituties afpersingen drughandel ..organiséren ze Dát Òók ZELF ...Dat houden ze zélf al decennia uit de media ...Máár Dié Terreur IS hun bedoeling Dan Òók!
    3 juli 2011 18:48


http://www.metronieuws.nl/columns/ich-bin-ein-allochtoner/SrZkga!ZUgzUYV0OTgl6/
sharenia
allochtonen werden begin zestiger jaren al ingevoerd door de joodse mafia om ze uit te vreten als nu de Polen En Spanjaarden staan al op het menu.PvdA Wás Van begin al in joodse mafiahanden en den Uyl hád te doen wat zij wilden. 
HÈÈL De import IS ÈNKEL joods mafiawerk en ze vermalen Volken Mét Volken Al millenia Als macht economié en cultuur.

http://www.metronieuws.nl/algemeen/overvallers-waardetransport-brink-s-hadden-gestolen-kentekenplaten/SrZkga!gqMZePiF41/
sharenia
Door: imam evers, 02 jul 2011 06:35 
Één bende van Nijvel achtige toestand zeer gewelddadig doelgericht goed getraind goed gefinancieerd goed vóorzién goed geinformeerd Àls Men hét wéten Ván Een Waardetransport ´s Nachts Bedenkt. Én Èén éven Falende cq meewerkende helpende Overheid. Alles Doét Aan ruud lubbers En zijn gladio Denken.Én Dé Enschederamp is Mischién Wel Een Simpel Stukje meedogenlóósheid geweest "WÀNT ZÒ zijn ze" Óm Dié gladiowapenopslag onder sgfireworks stiekem leeg te halen en de Explosie als verhulling te gebruiken.Mischien ruud lubbers en zijn familie cq clan Misdáádclan wiens Ware naam Òók loeb IS ..Kun JE Mee Beginnen DUS.loeb ...Èén Ván de Al eeuwenoude joodse mafiafamilies die Zelfs oorlogen aanrichten om zich de inhouden Van Landen toé te kunnen eigenen.

http://www.metronieuws.nl/columns/ich-bin-ein-allochtoner/SrZkga!ZUgzUYV0OTgl6/
sharenia
De verhaaltjes Geven Een bedreigende denigrerende intrúsiéf klakkelóós beschuldigende houding tegen óver Dé Gastlanden ÉN Volken Wéér. Één culturéel Criminéél Stramién Rascisme is u Vást niét Ónbekénd?

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/hans-jansen-laat-weten.html?
Simon zei
    @Adrijanco Niemand heeft Christus Ooit verraden. Christus Vóórzag Wát er stond te gebeuren en Zorgde er voor Dát Zijn Volgelingen Zich Van Hém distantieerden Dóór Ze kwade gedachten tegen Hem te Geven om te Vóorkomen Dat Ze Zijn Lot Zouden delen.
    Vérder ...uw uiterst neerbuigende houding tegen over Zúlke Enstigste en Liéderlijkste etnische Misdrijven én viva la israel gezwám en Zó Gééft Èén Wél Héél Criminéél Ziéke Op religious Ultrarascistische grondslag gebaséerde ziél Aan ... hééft u Sóms Òók Al uw moeder gefiléérd en haar huid Áls jasje gedragen Wát in uw metiér Een Véél Vóórkomende dáád Van MIS IS?
    2 juli 2011 19:22

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/hans-jansen-laat-weten.html?
Simon zei
    Trouwens pieter kalbfleisch is uitgeweken naar zwitserland midden in een Onderzoek Náár hém!
    2 juli 2011 19:12

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/hans-jansen-laat-weten.html
Simon zei

    Nou Meneer Jansen Àls U ZOÚ Weten Wát Déze leden Van de joodse mafia Vóór Állerliederlijkste Àllérsmerigste Àllerláágste Demonische Misdrijven ÓP hun Géweten Hébben Énkel úit oogpunt loyaliteitsrituelen - Kaliber robert m. dutroux - Zoú U Nét Àls Ik Vrézen Vóór ELKE Dág Dát ze Nóg Niét in de Gevangenis Zitten in plaats ván ér vóór mooi weer te spelen Mèt éven Criminele salarissen!

    Piter kalbfleisch ...één van hun mafialeden hield voor de joodse mafia "Hét monopolie" Óp KINDÈR CRECHES - Door middel Van Misbruik ambten wetgevingen en vergunningsstelsels Kónden Fatsoenlijke Mensen Dié Òók Een Creche cq Opvang Wilden Starten ÉN GÈÈN mafialeden Wáren GÈÈN Vergunning!

    DÀT Moést Mét Máár Liefst TWAALF Dappere Pogingen WOB Vérzoek Achterhááld Wórden! ALLE scholen en Creches ZIJN DÙS in handen joodse mafia Dié het gewóontelijk Pas Geborenen Babies Peuters Èn Kinderen Al heroine ghb lsd in spuiten niét schuwen ...Démonen!

    Dáár Ná deed mafialid donner verwoedde pogingen De WOB te sabotéren.

    Joodse ovjs politici bestuurders advocaten leraren industrielen bankiers Èn rechters dwars Dóór alle "Supposed" Scheidingen de Machten héén Dié Kindéren MASSÀÀL óp schoolreisjes Vérkrachten drogeren martelen Hersenspoelen Misbruiken Én Vóór Hét Verdere Léven Láng ZWÀÀR Schaden.

    Dáár Méé ÈÈN KLÈIN BÈÈTJE Dóórdringt Wàt Een SCHOFTEN U nabij Waren!
    2 juli 2011 18:34

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/twee-plus-twee-is-vier-en-een-half-24.html
Simon zei
    etnische Vérkrachtingen Misbruiken hébben ALTIJD tót doel Genocide -EUGENETISCHE Genociden-Dáár ZIJN MOSLIMS ... ÈN JODEN in de Westerse Wereld MASSAAL mee bezig.Men is Geen Eens Verbaast Meer àls Men Dagenlang GÈÈN Mensen Mét Blanke Huid Blond of Rood Háár En Groene OF Blauwe Ogen Meer Ziét ...Zó Gáát Dát.
    2 juli 2011 17:21
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/griekenland-anders.html
@hartzion Die zich "héden" joods noemen zijn in Werkelijkheid asiaten.Dat Kunt u Zelf Òok Óp Slag Zién. Bij Voorbeeld aan job cohen en Aan hamer tang ruud lubbers dries van agt wim kok pechthold ÉN zulken Nog Meer Óm Dát hun afkomst sterk geconserveert is Door zeer strenge incestvoortplanting binnen de familie.

Dé Ware Originele Joden Zijn De Blanken De Blanke Europeaan.

De asiaten hebben zwart haar Dát grijs of wit kan worden donkere ogen Dè Blanken Hébben BLANKE HUID Hebben Groene Of Blauwe Ogen En Blond Én Rood Haar.

Israel is Door de hedendaagse jood Niét Gekent.Hét Verhaal Dát Een Israel ÒÒIT HÈEFT Bestáan kénnen ze Pas 412 Jáár en Misbruiken Het Vanwege Criminéél etnisch taktische plannen Als identiteit. Is Òók Niét Als Volk te Typeren Maar georganiseerd Als mafiaorganisatie Mét centrale leiding.

Óòk Al uw religiouze opmerkingen óm israel Zijn Obsolete DUS.De asiaten noemen zich Sinds 600 "jood" ...Dé Naam geróófd Van de Blanken. Dáár Òm hebben ze Òók de naam jood Pas Sinds 200 Jáár in dé Dóór hen gebrachtte bijbel Ván het Dóór hén gebrachtte christendom bij geschréven...Sinds hét hén úit kwám Óm marteláártjé te spelen Mét Òns Leed Ongeluk Èn Noodlot mét hen  Dóór hén.

Gaat u NU Maar Eens Opletten op TV hoé veel zwart haar en Hoé Véél Blond of Rood Haar u Zult Zién in de Politiék Besturen Media etc.... Ván Elk Land . Hét huidig joodse volk is Zó Onbewust Dát ze Niét Eens Zién Al 70 Jáár Dát Hitler Òók Een jood Wás.

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/griekenland-anders.html
geweigerd en voorgaande verwijderd
sirik zei...kan Erdogan, mede dankzij afwezigheid van kritische pers, het tien keer beter. 19 juni 2011 13:46###

Indérdáád Mét Name Dé volledig onder joodse controle zijnde Wereldpers Én óverheden collaboreren ÁL decennia Massiéfst mét de allochtonen in Elke etnisch MIS En Terreurdaad.

Zo wérd al in 1972 Grote Rellen in de Grote Steden Óm islamiéten Die Dé Kinderén En Vrouwen lastig vielen En Wél Méér In Dè media en het nieuws vérzwégen Door de joodse cohen en pechtholdachtige mafia!

Tót Héden Massaalste Autóchtóne Kindér En jongeren Verkrachtingen en geweld tegen Ze Doór turken en andere islamieten en afrikanen volledig UIT het nieuws gehouden Steeds ...Een Zoékertje  islam + abuse Of Zulks Op Google Youtube in Archieven hetvrijevolk Óf Bij De Salafisten etc Zál U Gehéél Ander Beeld Geven Dán wát de joodse mafia Die de overheden gijzelen U willen doén geloven!

Tevens onthoudt de joodse mafia al decennia Alle Bescherming Tegen de allochtonenterreur in Wijken en Steden ... Mét Als gevolg Alle Kinderen En Families Besmeurd En Vérkracht gedrogéerd En verprostitueert!  

Dé Politie staat ér Bij en Kijkt er náár ..Mét Al decennia kromme Tenen En mag niét In Grijpen Ván joodse hoger hand!

Het Is Louter samenspan Aan etnische Terreur en plunderingen .Van Dáár de turken het zo goed gaat ...En Dé joden nóg beter!

Dáár Bij Moet U Bedenken Dat Van de Méér dan 30 Na oorlogse presidenten ér Máar Twee Ván Autóchtóón Nederlands Orgine  Waren!

Dè rést ...joodse clanmafia Bij erfopvolging Òók donner ballin balkenende rutte verhagen cohen lubbers alias loeb wim kok alias cook dries van agt alias dyan alias rothschild pechthold alias herzl hamer tang  eurlings aartsen dirupio alias eveneens loeb  en méér ...Èn samen Misbruiken ze schoolsystemen overheden instanties bedrijven wetgevingen vergunningen rijkdommen en macht om ELK Kind verrót te Verkrachten martelen en drogeren  Vánwege Allerlei Ook Volken onderdanig onder de duim te houden!

Èén grote jéwshadow parasite society Óp "host" Volken Die ze ná plunder rape en Roof gebruikelijk vóór Dood achter laten en naar beter oorden trekken voor de time being Die Volken Rampen en oorlogen Moeten Dóórstaan Óm Verhaal EN Getuigenis Onmogelijk te maken alvorens terug te komen vóór weer het zelfde liedje ...jew parasite society  ...Mensen eters Van asiatische afkomst!

Dáár áán laten ze zich al 13.000 jaar begeleiden cq intermiterend en semi begeleiden Door de islamieten Die met ze mee kwamen als soldaat en hoervolken.
Ze brachten staten wetten straffen overheden koningshuizen scholen gevangenissen misdaad criminaliteit ziekten geweld oorlog verkrachting misbruiken schuld prostitutie slavernij plicht      leven om te werken in Plaats Van werken Om te Leven  ...Een ándere wereld Dan GOD Voor Ons Géschapen Had!
Òók Het christendom  brachten ze de eerste eeuw als spin en onderdrukkingswapen en noemden zich chrestiany!
Èn Europa Alsmede Heel de Wereld en Alle Volken vernietigen ze keer op keer Als cultuur en economie mét ÒNS!
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/griekenland-anders.html
Simon zei
    Dit bericht is verwijderd door de beheerder van een blog.
    20 juni 2011 22:19
Simon zei...
    ## Er moet een sterke kracht aanwezig zijn in Griekenland, als men een bezetting van honderden jaren emotioneel de baas kan blijven en weer op kan staan.
    19 juni 2011 11:10 ##

    Dát Moét Dán Zéker Want turken islamieten afrikanen noord afrikanen alias marokanen alias sefaridjoden asiaten algemeen hatitianen én joden etc ( Gemiddeld Alles Ván Het Zuidelijk halfrónd IS Kindér Vérkrachterscultúúr)Námelijk In Vredestijd Hét Allerliefst En Lafst Vérkrachten Kinderén Van Gastvolken Óm de Volken Meestal binnen één Generatie AL onherstelbáár te overweldigen !

    òók de joden Zijn ca 1000 Jáár Dé halalhoéren Van de turken alias islamieten gewéést En Nog Niét Eens begónnen ér Van Bij Te Kómen Om Dát De Schade Onbewust IS ...DÀT IS ALLE té Erge Trauma!

    òok Heden Zijn in Gehéél West Europa En Amerika Zo Goed ALs ALLE Kinderen In ALLE Landen Door moslims Vérkracht En gedrogéérd!
    Dé heroine Aantóónbáár in De Licháámpjés!

    U Mét UW atóómwapens bént niéts ...Dáár vriendelijk lachtend óm héén lopen En stiekem Kinderén Vérkrachten Èn verslaafd maken ( chemisch gijzelen) IS ultiém wapen Nummer 1

    Hét trojaanse wapen Ván Kindér Vérkrachting!

    20 juni 2011 22:19


http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/pvv-backbencher-slaat-aan-het-godwinnen.html?showComment=1308600039374#c2446855090157626900
Simon zei

    Nog Wél Wat Klachten Over hun internationáál manipulatie Van Volken Terrorisme Tót Móórdaanslagen via Forumdata En lokforums Aan toé!

    Òók IN Néderland!

    http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war/
    20 juni 2011 22:00
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/klimaatbewijzen.html
Simon zei

    Wat flappentappen Mét Klimáátpaniek aanrichten Betreft Kan Ik Wél Zeggen Dát dé betrouwbare onderzoekers in Alle Tijden Weigerden De Russische Data Méé te Calculeren Dié Èén Aanmerkelijk Lager paniékminutie Hádden Óp geleverd.

    Dán Laten ze NÒG EEN Belangrijk Gegeven buiten Beeld.Na De aanslag Óp de WTC Centers Wérd Alléén Hét Amerikáánse Vliegverkéér TWÈÈ DAGEN Stil Gezét!...Dè Globale Temperatúúr Zakte Mét 1,8 Graden Binnen TWEE DAGEN.Álles Wáár Dé paniék Immers Óm gáát!

    Òns in paniék houden en flappentappen en tevens eigen toénemende Milieuvervuiling Óp Òns Bordje bij schrijven en afrekenen áls schuld De eigen vervuilingen Dáár méé afdekken en verbloemen.

    Òók hysteriébeelden Óm áfkalvende ijsschotsen...Én Niét éven Dé Aan de Andere Kant Twéémaal Zó Hard Aan Groeiende ijsschotsen ér BIJ Filmen.

    ...Èn Men Hééft Nóg Niét Dé Mónd Kúnnen Sluiten Ná Bezwaar Áf Geven Óf ze dekken zich al In Mét globál cooling!

    Zé internéren Én Áfrekenen Nét ÀLs Dé Andere Demjanjuks ÉN Ziét Wàt Een Opschoning Van Milieu Ózóngát En Maatschappij ÉN Zééhóndenleventjés Aan Enkel Dé Bésparingen Op woekersalarissen Én woekersubsidies vóór Dié parasi#tenplaag. SÀCK THEM!

    Dié Misbruiken Zélfs de belastingdienst Óm ONS te plunderén Én ondér zich zelfen te hérverdélen.

    WIJ Mét Salarissen Ván Tússen 700 En 1200 Euro EN zij Ónze diénááren Van 4000 Tot 24.000 Euro en Veel Méér.

    Dát IS GÈÈN Overheid DÀT IS mafia Én hun beleid!

    Zó Òok VEEL politieke agendapunten Die zij kunstmatig áán legden ...Óm DÀT het ZÒÒÒ goéd verdiend!

    Hiér BIJ Gáát Het Óm Major nationale En intérnationále Oplichtingen!
    18 juni 2011 16:02
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/de-ambivalentie-theorie.html
Simon zei

    Nóg Een Ongerijmdheid in vanhetgoor´s Opmerking ...

    ÀLS moslims Zich WILLEN Distantieren Van Die Misdaadreligie krijgen Ze Per onmiddelijk Mét islamitisch Dodelijk staatsgeweld te maken Die Òók leden Die ietsje MINDER devoot Zijn aanvallen Én voortdurend dé ""minderen??" straffen en aanvallen!

    Gebeurde in Afghanistan Nét Nog tweemaal achter elkaar de afgelopen twee Jaar En De Béste Man Die Zich Alleen Maar Ván Die religie Wilde Distantieren Kreeg Beide malen Gelijk de doodstraf Van de moslimgedreven "Echter Door Westerse macht bezette" overheden!

    DÀT zál Je maar gebeuren Als Je Een abonnement ergens Op Zégt?

    Dié Gevaren Vertegenwoordigen ze "standaard" Àls Verschijnsel Op zich !
    Zie Óók Volgende Waarnemingen Óp

    http://prosecuted.blogspot.com/2011/06/moslim-cultuur.html
b.heinemann@rocketmail.com

    http://tinyurl.com/62r9w6c
    17 juni 2011 16:40


Some of the Trouble semites and afrikans who do work together and for the jews , an in Origin asian Man eater , for 2800 years and more now !

http://www.spiegel.de/international/germany/0%2C1518%2C665824%2C00.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8394802.stm

So asian Man eaters !


Taken from a Forum


 Got this tonight. What do you think?

Adapted from Dr.. Peter Hammond's book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary ThreatIslam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life.

Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other

components.

Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious privileges.

When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious privileges, some of the

other components tend to creep in as well.


Here's how it works:

As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part be regarded as a

peace-loving minority, and not as a threat to other citizens. This is the case in:

United States -- Muslim 0.6%
Australia -- Muslim 1.5%
Canada -- Muslim 1.9%
China -- Muslim 1.8%
Italy -- Muslim 1.5%
Norway -- Muslim 1.8%

At 2% to 5%, they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and

among street gangs. This is happening in:

Denmark -- Muslim 2%
Germany -- Muslim 3.7%
United Kingdom -- Muslim 2.7%
Spain -- Muslim 4%
Thailand -- Muslim 4.6%

From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the

introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure

on supermarket chains to feature halal on their shelves -- along with threats for failure to comply. This is occurring in:

France -- Muslim 8%
Philippines -- 5%
Sweden -- Muslim 5%
Switzerland -- Muslim 4.3%
The Netherlands -- Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago -- Muslim 5.8%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves (within their ghettos) under Sharia, the Islamic

Law. The ultimate goal of Islamists is to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In

Paris , we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in

Amsterdam , with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections

in:


Guyana -- Muslim 10%
India -- Muslim 13.4%
Israel -- Muslim 16%
Kenya -- Muslim 10%
Russia -- Muslim 15%

After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian

churches and Jewish synagogues, such as in:

Ethiopia -- Muslim 32.8%

At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in:

Bosnia -- Muslim 40%
Chad -- Muslim 53.1%
Lebanon -- Muslim 59.7%

From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims),

sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and Jizya, the tax placed on infidels, such as in:

Albania -- Muslim 70%
Malaysia -- Muslim 60.4%
Qatar -- Muslim 77.5%
Sudan -- Muslim 70%

After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive

out the infidels, and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is on-going in:

Bangladesh -- Muslim 83%
Egypt -- Muslim 90%
Gaza -- Muslim 98.7%
Indonesia -- Muslim 86.1%
Iran -- Muslim 98%
Iraq -- Muslim 97%
Jordan -- Muslim 92%
Morocco -- Muslim 98.7%
Pakistan -- Muslim 97%
Palestine -- Muslim 99%
Syria -- Muslim 90%
Tajikistan -- Muslim 90%
Turkey -- Muslim 99.8%
United Arab Emirates -- Muslim 96%

100% will usher in the peace of 'Dar-es-Salaam' -- the Islamic House of Peace. Here there's supposed to be peace, because everybody is

a Muslim, the Madrasses are the only schools, and the Koran is the only word, such as in:

Afghanistan -- Muslim 100%
Saudi Arabia -- Muslim 100%
Somalia -- Muslim 100%
Yemen -- Muslim 100%

Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states the most radical Muslims intimidate and spew hatred, and satisfy their

blood lust by killing less radical Muslims, for a variety of reasons.

'Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my

family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; the tribe against the world, and all of us against the infidel. -- Leon

Uris, 'The Haj'

It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim

populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even

enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not

integrate into the community at large. The children attend madrasses. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a

crime punishable with death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim Imams and extremists exercise more power than the

national average would indicate.


Today's 1.5 billion Muslims make up 22% of the world's population. But their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus,

Buddhists, Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world's population by the end of this century.

Adapted from Dr. Peter Hammond's book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/de-ambivalentie-theorie.html
Simon zei

    vanhetgoor zei #De weerzin tegen islamisten neemt toe, op den duur zullen de 'gematigde' moslims eieren voor hun geld kiezen en zich afzetten tegen de moslims.#

    ÒNMOGELIJK ... moslims -eigen Kinderén AL En Òók - worden Monsterlijk gecreerd Mét Kindér Verkrachterstechnieken Én bedreigingen straffen Én haatindoctrinaties Álsmede Mét méé moeten doén aan serie Verkrachtingen vérprostitueringen en drogeringen Van Kinderen En Jongeren Vérder Crimineel en Gecorrumpeerd...al eeuwen gelegen in religien Als judeaisme en islam...Én stiefkindtje christendom Dat Door joden gebracht wérd Die zich de eerste eeuw chrestiany noemden Òók. Zúlke "gecreerde wezens Zijn Dodelijk Gevaarlijk Én zaaien Al Vele eeuwen Dood en Verderf Verkrachtingen oorlogen en geweld !

    Zij "transforméren " Van Mensen Menselijke Wezens Ván Geboorte Ván GOD Gegeven té Bestáán ...IN Moordenaars en Vérkrachters Rovers Èn plunderaars in dienst van die religien en Blasfemische leiders ér achter Dié Géén Soú Geven Óm GOD Máár óm Alle pussy power en géld ...ÉN GOD ÉN Dáar méé De Vrije Mens in Liefde Én Vrede Gaande Volken Extreemst vijandig Én Geváárlijk genegen ZIJN ...Dáár vóór Mede Òók Die Verkrachtingen...Christusvervolgingen...Door joden ZÈÈR sneaky voortgezet in wetgevingen en justitievervolgingen en christelijke moralen.

    Hoort U Wellicht Een Belletje?

    Óf wenst u Ons Nóg Wát eeuwen Óp De Brandstapels en Aan de kruizen genageld méé te maken Voor Die Gaat?

    Ál Zoúden "gematigden" Willen ... (Wié Dán?...JUIST Dè meest "zachte en vriendelijke" leiders bij hén ZIJN Dé Ergste Serieverkrachters Óf ziét robert m er nu zó Waarschuwend uit?) ... Dán Nóg - Ziét Servie even Geleden AL ...Kiest Men eieren Vóór Zijn Géld...Én IS polarisatie Met Alle Gevolgen Van Dién onmiddelijk en totaal!

    Òók De Ónder joods bevel staande tsjekasoldaten liepen Van 1945 tm ca 1950 Moordend martelend ÉN Verkrachtend Door Duitsland ...Velen Niét in Eigen Wil Maar in opdracht en bevel en Anders Dé eigen Dood! Zó Gáát Dát!


    asiaten alias Áls BIJ Heden Sinds 600 Jáár bij Ván ÒNS Blanken gestolen Náám Bekende ... joden kwamen SAMEN Mét de onderworpen moslims Méér Dan Ruime 8000 Jáár Geleden Náár het Noorden En leerden Ons Het Bestaan Van de Hel Op Aarde ...En Nóg! HÈÈL Europa hebben ze kéer op kéér verwoest!

    Dáár BIJ IS De AUTOCHTÒON NEDERLANDSE BEVOLKING Ván Dé Na oorlogse 5,5 Miljoén Door Genociden gereducéérd Tót Nog Máár 2,1 Miljoén Leden Héden EN Zéér Vélen in joodse en islamitische handen Ván Geboorte af Aan!
    17 juni 2011 16:11
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/de-ambivalentie-theorie.html
Simon zei

    Theo Prinse 12 juni 2011 13:48

    Wàt Dacht Jé VAN ALLE Landen Hiér Òók Òp scholen in Creches en Unis?

    Full Blown monarch en mkultra Monsterlijkhéden tegen Alle Kinderen Op schoolreisjes Voornamelijk ... incluis heroine ghb lsd Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers strychnine zware metalen radioactieve substanties zo als in ´60 tot ´80 in de Verplichte Melkdrinkkartons -radioactief Barium.

    Wáár BIJ joodse rabijnen cq rabbis een centrale beulenrol spelen en Hersen spoelspecialisten zijn Ván de internationale joodse mafia.

    Zó Goéd Als ALLE schooldirecteuren joods en betrokken zijn en joods personeel Ook!

    ALLE rechters ovjs politici industrielen Van joodse kom áf Òok!

    Dát Zelfs robert m en drent joden zijn van Die Terreursekte en beiden ""besneden"" ...robert m DUS Als joodse media opdringerig beweren steeds GÈÈN Let IS Máar joods lid internationale Terreurcel!
    17 juni 2011 15:28

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/de-ambivalentie-theorie.html
Simon zei

    Haha El_Houssain is een jood en Géén islamiet.Duurde effe Met Die slimmerd.

    Vérder:

    ‘De islam, deze absurde theologie van een immorele Bedoeïnen, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt.’K. Ataturk

    Wat Betreft Definities Zit U geindoctrineerd Door joodse media Verkeerd te denken Hét Zoú Óm bomaanslagen en openlijk geweld gaan!

    Hét WARE etnische Terrorisme ligt verscholen in het etnisch ZÈÈR MASSAAL Vérkrachten en verslaafd maken (heroine) Ván ONZE Kinderén ...NUL Tót Twaalf Jáár Óud!

    De islam IS Hiér IN Dé leidende religie Één Al eeuwen oude KINDER Vérkrachersreligié wáár méé ze Tót NU toé ALLE Volken hebben overwonnen cq ondérwórpen!

    Chronisch etnisch sluipend TERRORISME in ÙW Vredestijd ÁLS "Hét goede hét édele hét góddelijke " aan U verkócht Dóór volken Ván Àllerlaagste opportunistische gédegeneréérde liéderlijkheid en Demonische vileine scheinheiligheid Áls perfect wapen en trojaans páárd!

    Wáár Óm dacht U Dán breidt Die islam zich áls lopend vuurtje uit...hún trouwe hóndenogen Soms?
    17 juni 2011 15:12

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/pvv-backbencher-slaat-aan-het-godwinnen.html

Sam zei...

    14 juni 2011 21:26 dat Marcel de Graaff spijt had van zijn wilde getwitter, waarin hij de SP en de stakende vakbonden associeerde met het nazisme van de jaren 30. ##

    Dát kómt Óm Dát de joden en joodse media VOORTDUREND De PVV En De Nederlandse Bevolking Door het slijk en de kwade accosiaties trekken en uiteindelijk De Ander Dan ÒOK Wel Eens gemeen wil Zijn.

    DÀT IS Het Gevolg Van Het Voortdurende bedreigings en vernederingsbombardementen van joden en hun Wereldwijde media en dé honderdduizenden joodse Criminelen alias activisten Van Terrorist avigdor lieberman ér boven op Die betaald Van uit rechtstreeks israel Ons bestoken en manipuleren desinformerenen bedreigen 24\7


    Hoé VAÀK Men "Blond is bruin" Van ze Moet Horen Als Blond Iemand Zal U Maar Mij Niét Ontgaan ÉN AL Helemaal Niét Om Dat ze Ons op schoolreisjes ónder hún faecalien smeerden en dwongen Dát te slikken.

    16 juni 2011 00:01

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/pvv-backbencher-slaat-aan-het-godwinnen.html
Sam zei
    Iemand riep ...Hitler
    Google Eens Hitler +haplogroup
    15 juni 2011 23:53

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/06/reality-horror.html
Sam zei

    Google even zijn naam en Bezie de tientallen Afbeeldingen.

    IS Een khazar alias askenaZi alias Sinds 600 jaar de gestolen alias joden.
    Ván Origine Zijn Joden De Blanke Noordelijke Mensen.

    AskenaZi Zijn Van asiatische Mensen eterafkomst.U Kent Mischién psychopaten?

    Dit Zijn BRON psychopaten Die pschopatie verspreiden als warme broodjes ...Áls cultuur Àls economie ...Mét ÒNS!

    Gezien zijn afkomst Gezién de daden Waar Die aan deel nam Zou Het Een Kapitale Fout Zijn hem OOIT vrij te laten.Deze IS Niét Anders Déze Kán Niét Anders Van Zeer Jongs af Aan.

    Zélf Ben Ik Ook Slachtoffer Geweest Van Deze Soort En Die knipperen Niet Met de Ogen Als ze Kinderen Door de Schedeltjes boren en nauwlettend de Angstig Toé Kijkende Andere Kinderen observeren Óf de bangmakerij wél slaagt Voor het Leven Lang.

    Mensen en Kinderen eten fileren Bij Leven en martelen als pleziér en tijdverdrijf is common bij Deze Soort ...Die ontwikkeling bracht de evolutie in Mensen eterculturen Die tevens Als Van Zelf sprekend Mensen En Kindér Vérkrachtersculturen Mensen En Kindér Misbruikersculturen Zijn.

    Dáar IS Géen Menselijkheid enkel wet bevel en staat ...Trauma ...Als ziel.

    Zijn Ook Dé brengers Van ALLE Misdaad verval geweld Moord Verkrachting en Onmenselijkheid Sinds de ijstijd zich Helaas 13.000 Jaar geleden terug trok En zij via de Irakregio En 3000 jaar later via Andalusie binnen druppelden en Ook de Ware faraos Van egypte waren ... zij Zijn in De Religien en Mythologien Gekend Als dé Zondvloed De Ragnarok Dé Götterdämmerung ...Het Einde Van GOD´s Schepping Dát maakte zij ongedáán in haat óm Én tégen Álle Bestaan.

    Òp Het Moment Worden de etensresten Van hun maaltijden Door heel Europa Heen Gevonden Ván Tussen De 3000 En 8000 Jáár Oud.
    15 juni 2011 23:51


http://hoeiboei.blogspot.com/2011/03/sterren.html
Sam zei...

    #Zo beleefd als ik maar zeggen kon, zegde ik ‘Pardon? De Tweede Wereldoorlog, Overste?’.#

    Hmmm Kúnt U Zich Bedrog Vóórstellen Zó Groot Dat Hele Volken ér Generaties lang in trappen en Een Foute oorlog hebben gevoerd tegen Geheel de Verkeerde Vijand?

    Dát Uiteraard begeleidt Door levenslange leugens en indoctrinaties Van Peuter scholen af aan...Al generaties lang.

    Èn dé cultúúr Van een shadowsociety IS Die parasiteert op Ons Van oorlog naar oorlog dragen en er Welke uitkomst dan ook wél En steeds beter bij vaart.

    Er Zit Nieuw Weten in Wat Ook Hetzuur Zegt ...En de Waarheid IS Dérmatig Anders Dat Hérlering Van Geheel De Geschiedenis Dient Plaats te Vinden Zo Gauw Het Ons Wereldwijd al eeuwen Terroriserende Regime Ten Einde IS. Onze Kinderen uit hun handen Zién te Krijgen IS Ook Wél Gezonder.

    15 juni 2011 23:29
Gehéél Het Wéreldnieuws Spréékt herr donner TÈGEN.Mijn Getuigenissen Òok.
Èr IS Géén Enkel Kind `Dat Veilig Over Straat Kán Vrouwen En Mannen Òók.

Donner Die samen Mét ballin Kindér porno fotos stond te shooten óp een universiteit óm mee áf te persen Kán Tóch NIÈT Èén AIVD aansturen.

De mafia Ván donner en ballin Collaboréren Massief in de heroinehandel prostituties Kindér Vérkrachtingen drógéringen en prostituties Én Vérdere Róóf En Plundérwérken MÈT Dé islámitische -gemeen zijn ze Wèl scháp-.Dé religious leiders géven Dáár Mede leiding Áán en zitten ér Tót Óver hun orén IN.Mafia Ónder religous dekmantél.Kindér Vérkráchtgen Dé dág.Kindér Vérkráchtingén dé nácht.

HÈT MINSTE Óndérzoekje in Hét Intérnationále Nieuws Wát Betreft Schanddaden Ván moslims Láát Een Géhéél ANDER BEELD Zién Dán donner présentéért ÉN Mede Mijn Hiér Vermeldde Gezién Al PUUR BEDROG.

Mét Dát rapport óver één "moslimbroederschap ""strooien ze zand in de Ogen Wánt Héél Die moslimgemeenschap IS AL Veél Erger Dán in Dát rapport weér gegeven EN Vérkráchten en drogéren ér massaal óp los, in Elke Stad Straat En Dorp.

Niét Óm Niéts Hébben Mééste Kinderen heroinesporen in Het Bloed.
hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/#comment-90368


http://hoeiboei.blogspot.com/2011/03/sterren.html
ben kok zei
@Het Zuur: Hans zegt niet, dat de 2e wereldoorlog wat heeft opgelost.
Hij zegt, dat de geallieerden met geweld eind hebben kunnen maken aan de Nazi ellende.
Snappez-vous?


Hmmm kán dát mét dé joodse Ellende Dán Òók herr deflowerpower?

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/03/sterren.html
Uw reactie is opgeslagen en wordt weergegeven wanneer de eigenaar van de blog toestemming heeft gegeven.

Zo als het er uit ziet kun je binnen kort enkel nog maar les aan moslims geven.
samuel-heinemann.blogspot.com/2011/02/we-are-history.html

En wat te denken hier van

hetzuur.nl/artikel/9301/censuur-op-hoeiboei/comment-page-1/#comment-89823

En voor ben kok nog wat vraagjes

hetzuur.nl/artikel/5125/ben-kok-joods-chr-pastor/#comment-57460


naftaniel gaat nog koppeltje duiken voor het bedrijven van terrorisme en medewerking aan Genocides , o.m dé Genocide van de idf op de Palestijnse Bevolking.

Wegens het Crimineel Vervalsen van antisemitise,cijfers ook , dat is Raciaal Terrorisme en aanzetten tot angst ,oproer en haat...gewéld!

http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/#comment-7092


Uw Verhaal of Artikel ?


Mischien zijn joden héle máál NIÉT Té Vertrouwén ÀLS ze al 65 JÀÀR Óp DRIE MILJOEN AANGIFTEN ZITTEN , VÀN NEDERLANDERS TÈGEN JODEN --- WÈGENS OORLOGSMISDADEN!


Christus Zei even Gelee Nog :

hun woord is laster en leugen en hun daad is mis daad!

Én NÒG , Wéreld nieuws Beziende

...GÈÈN LÉTTER  VÀN DIÉ WAARHÉID HEÈFT ÀÀN ACTUALITEIT  IN GEBOÈT!
http://hoeiboei.blogspot.com/2010/09/pamela-hemelrijk.html
Anoniem Anoniem zei...

    Pamela Gemelrijk van Klokkenluideronline?

    Er wordt nét ene Stephanie af gebrandt

    Mischien nog een Vaticaanachtig Verhaaltje om een man geheten wim dankbaar die zégt hobby crimefighter te zijn , waar die op het moment ene Stephanie aan opoffert , mogelijk als afleiding om zijn eigen Ware Aanwezigheid op Klokkenluideronline.nl

    Heeft hij opdracht om Klokkenluideronline te doen sterven en de Bezoekers weg te jagen?

    Werkt hij voor het zwarte demmink brouwer teeven team?

    En hoe veel Geld kreeg hij nou Preciés ván ze al vóór hij bij Klokkenluideronline.nl kwám?

    Één RÀT verkleedt áls Èngél Mischién?

    http://samuel-heinemann.blogspot.com/

    26 december 2010 16:50


https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2236394337487817559&postID=4143626299051191604
Theo zei...

    Zeg wie is toch die Said ?
    Hirsch Ballin die bekende al in 2008 met zijn ministerie achter de vervolging van Geert Wilders te hebben gezeten. Wrakingsrechter en lid van Marokkofonds Frans Bauduin die de eerste wraking door Wilders/Moscowicz van rechters Jan Moors, van der Nat, Lommel van Alphen afwees. Nu weer raadsheer Schalken van het gerechtshof die het proces Wilders in een partijdige richting blijkt te hebben beinvloed. De politieke partijen in den Haag moeten hier van links tot rechts afstand van nemen !

    22 oktober 2010 11:42
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2236394337487817559&postID=6156333020194719833&page=1&token=1288065667189_AIe9_BEDrTJD2OJseuRmgbXWG2ZGr1wQVS_D5RVJE4P_lNy8EHOhvwSEdfw6hamIwWxNyEqyBglM5iXBHAuqbAJggLgy91KUqGWf5UJtqRChyIg_cAXPLxC8X71Q3scNT0sdUKa_tWtYmxWfO1-map0LTxUHXjE-YoX6xGGkXVtRnyg3sU59CaXgODFcMlX6QBwQaOtYa-CMvBL97bqDU2NA1aj9Hn3FXyOY9ic65vBB4eN0INEj5zE-WVNQG-B1Aae92vrEz5r2FC_BQb86RyCIJOiJmHDtRXaGr2l7WMqGgz1qHVqhTcDh1U_S9iJAULRPl95WOzyX5f4RgaItDY4zV_5W9mfkPKixEUSV3R8CljwPGU08th0Y-_sBu_lZ2pRfYsQeMQUsMHdw41NZuDtmKUVmESk6vIdqdzhIQA5jFyTGzx-xCrdnqe2z3-hILsQjyJ5Wat7E
Hans zei...

    Zó Dús Dát is stalken!

    Moet Die overheid dan niet eens het gevang in?

    26 oktober 2010 06:01


https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2236394337487817559&postID=4360131008195379440

Hans zei...

    Ja Je Hebt geert corstens tegen de schenen geschopt ,en dat is een jood , en de media zijn Zo Wat Totaal in joods monopolie , Dus de sekte wil dat We naars Van Je denken.

    Zag Je op Tv , Sterk , Integer, Verfrissend in Je Weten en Conclusies.

    Geheel dé wetsscam tegen Geert Wilders is uitsluitend een joodse staatsgreep om de macht in het Land tegen de Democratie en Een Rits Wetten in, én Dát van úit júist dé wetgevende hoek Die ze al enkele decennia gijzelen.

    Je Hebt buiten corstens Ook de joodse mafia tegen de schenen geschopt Die al een jaar Geert Wilders pogen te slopen!

    Dat Je Blijkbaar Op Eens Ook Niet Op Je Normale Blog Kan Schrijven is Daar Ook Wel aan Verbonden!
    Die Rascisten censureren zich een rotje op het Net!

    Je Kunt Ook nog last krijgen Van activisten...hun fanatieke gebroed.

    26 oktober 2010 05:47No comments:

Post a Comment