GEERT WILDERS FASCIST?

Is Wilders een fascist?

Het eenmanspartijtje van de politicus Geert Wilders ligt weer eens onder vuur. Deze keer krijgt een bachelorscriptie van een student van een derderangs faculteit landelijke aandacht. Een mooie gelegenheid om te bestuderen wat het te pas en -vooral- te onpas gebruikte epitheet ‘fascist’ eigenlijk betekent en hoe relevant het is....//

visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13324
Herr Fascist
9 januari 2012 bij 16:18 · Reageren

Nee die visionair is een fascist met zijn antisociale geban.Smerige schooier.

“”De PVV heeft voorgesteld om wijken die worden geteisterd door criminaliteit door het leger schoon te laten vegen en relschoppers door de knieën te laten schieten. Dit kan als verheerlijking van geweld worden gezien.”"

Hola politabeet.
Jozias van aartsen en alexander pechthold hebben dat soort criminele voorstellen geventileerd alsmede de stadsmarinier.

En de stadsmarinier kent u al een hele tijd uitstekend onder schuilnaam bijzondere opsporingsambtenaar die in de grote steden de deuren van de beroofde bevolking intrappen of ze nog een dubbeltje hebben of vanwege die Armoeden soms samen wonen.


visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13430
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 02:35 · Reageren

@Niek behalve met aanhef is Het verwijderde in bovenstaande herplaatst.
De Reacties naar aanleiding van Mijn Boven Geplaatste “Herplaatste Bijdrage” kunnen Niét Kloppen daar Eerdere Comment WÈL Geplaatst Was en pas later weer weg gehaald was.

Verder is er hier een ego politiek of statusprobleem en soms alle drie daar veel weg gemodereerd wordt als het niet uitkomt of iets tegen gesproken wordt of nog fantastischer dan columnist deed.En Ook Denk en Zienswijzen die Men dan drie Maanden later met een anders naam er onder moet tegen komen.

Neme enkel het per ongeluk debunken van de invloed van testosteron op de Intelligentie dat met enkele voorbeelden uit het Water werd geschoten …sja de tendens is dan blijkbaar de chemische industrie dan maar voeden en Comments weg bannen onterecht ten faveure van die testosteron/Intelligentietheorie .

En zo zijn er nog wel een rits als ook politieke comments die blijkbaar té gevoelig liggen als er een ander reden een ander boosdoener wordt aan gegeven net als eerder hier in bovenstaande de ware dadergroep van dat soort ideeen wordt vermeldt die al sinds 2009 een daar aan geheel Onschuldige Partij belasteren en besmaden …Onschuldigen de schuld geven van eigen werken en schanddaden.Wat tot Gevolg heeft dat die schadelijke groepen zich dan ten koste van de Onschuldigen en Betere Groepen vermeerderen en nog erger worden wat dan simpelweg FASCISTISCHE manipulatie IS.En Dát zacht en eufemistisch uitgedrukt! FASCISME met leugen laster sabotages smaad belediging en bot bedrog!

Het gelijkt soms dat men “wetenschap ook vanwege schaamte status of budget wil verdedigen en niet enkel hier met bans en censuur wat al vaak vertoond is terwijl einstein en meerdere theorien ook cosmologische net geheel aan flarden zijn geschoten en worden geschoten.Alle grondvesten staan te Schudden en niet enkel met of van uit cern maar van uit de Bevolking “die ongeletterde peasants” lijkt wel te min wordt geacht te Mogen te Worden Gedaan?

Hoe vernederend? Alhoewel iemand die nooit anders dan klaslokalen zag zich dan wel veel persoonlijk aantrekt of aan rekent of een devotie aan wat oude knarren ten toon spreidt wellicht een Lieve Vader node Mist? En de opgedrongen en afgeperstte leningen daar mee de Studenten op zeker dat mafiabestel zúllen dienen of Ze willen of niet vanwege schuldafpersingen en chantages er mee bij voorbaat zou dat nog wel eens een heel tandje erger kunnen worden Arme Wij !

Al honderd jaar is wetenschap politiek RACIAAL politiek bedrijf en Hadden We er NIETS MEER AAN!
AL LANG OVERTIJD Voor een ALLERHARTIGST WOORDJE en Dat Zeker als het enkel nog als Criminele machts ÈN MILJARDENTAP dient!Machts…bij voorbeeld academici “militaire instructeurs psychologische oorlogvoeringen” als omroepdirecteuren neerzetten om Je Gezin en Kinderen aan te kwaken.Academische Msidaden als mkultra en monarch tegen Kinderen Misbruiken . Wees Blijde Ik zal vast nooit het Genoegen Mogen Smaken DAT SOORT hun BEUL te MOGEN ZIJN Daar Dit SIMPEL Erger Dan Hitler onder Misdaden tegen de Mensheid VALT. En voor de rest een kwak elitekinderen van miljoenen als salaris en pensioen voorziet en hoe toevallig nog een kwak bedrijven in eigendom van die zelfde elite … Daar naast nog internationaal als raciaal en financieel discriminatie separatie en onderdrukkingwapen wordt ingezet ….naast het leveren van terroristen en terrorismen …. Mag het gesloten en opgedoekt worden!

Zeker ALS een academicus ENKEL in staat is om even snel voor de Winter nog 3000 gezinnen van Gas en Licht af te sluiten als meest ontwikkelde daad van kwaad!Die christelijk genoemd willen wordende cda van die rutte die Ons vaccins in spoot maar ZELF NIET nam WEL Ons Geld … ÈN LEVEN … BLIJKBAAR!?
OM ALLERSCHEINHEILIGST FACSCISME Maar even te Accentueren De DUIVELS!

Laat staan Men zou Mogen Vermelden dat die academiekaart “van wetenschappelijk geconstateerd fascisme” net in 2009 nog door de pechthold en cohenkliek op hysterische wijze op TV is opgevoerd en nu die meneer henk bovekerk scriptschrijver “in herhaling van die Schandepolitiek” zelfs een net geimporteerde joodse jongeman is met Valse naam om de Politiek van het Land kapot te maken. Zo hebben ze rond 1900 ook groepen joodse jongeren uit lower eastside usa manhattan in Rusland ingevoerd om het bestel te verwoesten. “bovekerk” …een Fout die engelstalige vervalsers nog wel eens maken naast dat hij Nederlands amper machtig is.

Bekijk eens wat van de betar en menorahmovements etc in Europa van 1900 -1948 het zou zo maar je van scholings en chronische media indoctrinatieleugens opgetrokken Wereldbeeld Kunnen Veranderen > tinyurl.com/7t5fkss > Echt Geen Blanke Blonde Ariers > tinyurl.com/6wncyqw tinyurl.com/7z4vgtf De Ware bruinhemden > tinyurl.com/6uhgdoq Waar Bij hitler+haplogroup googlen Ook Wel een Eyeopener is.

Een Sampeltje naast dat fascistenscript Van wát er alles en steeds weer de zelfden achter die hetsen beweegt als drijvende Alle Beloften Democratien en Kiesrechten cq ALLE Rechten En Veiligheden en Verdrag van New York dé réet méé áf vegende ondermijnende chronisch manipulerende krachten van een in Wérkelijkheid internationale chronische raciaal separatistische Criminele FASCISTEN dictatuur als onzichbare shadow parasitesociety en dat al eeuwen.

Onder meer Áls elite of nobility Gekend die met de Franse Revolutie voornamelijk ondergronds en erger nog gingen van achter facaden en Wij Geen Eens Weten al sinds de oorlog op dé één ná het ander bendelid in ELKE PARTIJ te Stemmen en ALLE presidenten en ministers tot en met heden ENKEL maar familie en bloed van die elite ZIJN met af en toe een fakefacefacadepuppet er tussen door! ZO Wel een sarkouzy als een berlusconi als een lubbers als een cohen als een pechthold een rutte een verhagen een hamer een tang een aartsen een wolfsen een opstelten een velleman een twan huys etc etc ALLEN leden van die ZELFDE upperclassclub EN ELKE Achterban verradende!

EEN groot Bedrog waar bij direct samenspel met hun families van uit de financiele en bankenwereld ze als gegoten zit waar bij leden als goldman zuckerman cohen rond 1900 al een na andere tsjaar poogde te vermoorden.
De bedoelingen achter fascismebeschuldigingen > tinyurl.com/7lmpfcu > tinyurl.com/7hrzf2e

En Je wordt nog wel meer allergrofst bedonderd > tinyurl.com/6o7x3vt
Waar om al sinds 2009 een chronische haat laster en smaadcampagne tegen de PVV door ALLE media Tv en politiek en niet Tegen een rutte en een verhagen die Ons nog met politiegeweld bedreigden als We die allergiftigste vaccins van ze niet in Onze Kinderen lieten injecteren terwijl ze ZELF die vaccins NIET hebben genomen NOCH hun eigen kinderen? GÈÈN WÒÒRD VERNOMEN ER VÀN!

`k Bedoel ér ZIJN VEEL Belangrijker Zaken Waar men DOOR GECENSUREER > NIÈTS VÀN WÈÈT< !
Al die Kwalijkheden hebben ze met censuur en mediamonopolies weten te bereiken.
ALLE eeuwen door alle Geschiedsschrijvingen Waarheden en Getuigen verbrandt. Galileo Galilei Maar een van de miljoenen!

BEDROG ZO GROOT Dat Men aan de delen de afmetingen niet Kan Bevroeden!
Kun Je Voorstellen DÀT ALLE politieke en Maatschappelijke agenda en problematiek "ARTIFICIEEL AANGELEGD EN AAN GEDAAN " kan ZIJN …Nét Àls ELKE oorlog van uit de zelfde kring al 2800 jaar gebracht gepland aangelegd en georganiseerd en bedoeld?

Wist je dat het vermogen van een van hen nog maar op 500 triljard WERD Geschat en HEDEN herzien OP 600 triljard?

Nou Meneer Niek als de vraag nog niet Beantwoordt is even Melden Heb Nog Wel Wat Dan!

Oeps zie een stel Comments inderdaad geweigerd onder meer deze
Bubbeltje Je reactie wacht op goedkeuring.1 januari 2012 bij 03:10 · Reageren – visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/discriminatie-lelijke-mensen-alledaags-racisme/comment-page-1/#comment-12276
Stond ook al niets schokkends in en geen leestekens.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13438
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 06:06 · Reageren

“Stadsmariniers wijken van Den Haag in
DEN HAAG – Den Haag moet net als Rotterdam stadsmariniers krijgen, een ‘poule van troubleshooters die daar waar het nodig is kunnen optreden op het snijvlak van politie, gemeente en de stadsdelen,’ aldus burgemeester Jozias van Aartsen tijdens een bijeenkomst van bewonersorganisaties. De gemeente Rotterdam werkt al sinds 2003 met stadsmariniers. In Rotterdam worden ze omschreven als ‘breekijzers, smeerolie en trekkers tegelijk’. Van Aartsen wil een Haagse variant hierop om ‘de problemen in de wijken op te lossen,’ zei hij …” tinyurl.com/7q23scm tinyurl.com/7tr7db6

Sja 2003 toen lag Geert Wilders nog in de Luiers.
Wanneer lag geert Wilders nog meer in de Luiers …toen aboutaleb en guusje ter horst met het Hoek van Holland Incident al voor elk Onderzoek liepen te schreeuwen over nog meer geweld en nog erger zero tolerancegeweld tegen Onze Kinderen en Die hadden heel dat incident geen eens uitgevoerd maar de honden van cohen en aboutaleb als excuus en aangrijppunt om de Bevolking met nog meer staatsterrorismen te kunnen wurgen.

Wanneer was Geert Wilders nog meer pas nog maar aan het knikkeren in Zijn Luiers? Toen er steeds maar zinloos geweldscampagnes waren! ELK incident aangrijpen voor grootscheeps mediagebral en gegil over HOE gewelddadig Onze Kinderen Ons Volk toch wel ZOUDEN zijn. IN WERKELIJKHEID JUIST aanzetten tot geweld EN WÈL van de staat tegen Onschuldigen en Weerlozen! En We trapten er nog in ook!

Een job cohen die na Amsterdam van 3,1 Miljard verlicht te hebben en omgegraven met zijn metroproject waar alleen zijn familie maar aan mocht verdienen zich als een echte despoot en Paxtonfascist tot zelf benoemde leider en eigenaar van de pvda maakte als de gruwel van elke Achterban en Heel het Land.

Ja job cohen en Amsterdam . In 1972 waren er al Rellen in de grote Steden om wat die allochtonen de Vrouwen en Kinderen zelfs ook op klaarlichte dag deden. Dat werd door de pechthold aartsen en cohenbrigades de kop ingedrukt en uit de krant en het nieuws gehouden in samenspan met de ook door hen in monopolie gehouden wetgevende macht .

Daar na werden er mariniers echte mariniers in de Stad ingezet en sloegen de Dam leeg als zouden wat hippies al die Kinderen en vrouwen verkracht hebben.Cover up van allochtonenpa en consoorten die eerder al met de rozenrevolutie in de vijftiger jaren de zeer keurig gekleedde Oudere Demonstranten Die Door Hadden dat Ze met de Democratiebeloften om ze die oorlog in te trekken en er voor stierven Waren Bedrogen met blanke zwaarden te paard uit Elkander lieten houwen .
Denk dat Paxton hier een toch wel sterkere Definitie voor zou bakken?

Dan werden die allochtonen meer dan 40 jaar al de elite Fascistenhand door hen boven de Wijkterrorismenhoofden gehouden in de geweldplegingen de verkrachtingen en drogeringen bedreigingen intimidaties en treiterpartijen.

Dan was fascist Geert Wilders er ook al niet BIJ dat elitebendelid aleid wolfsen familie van oud adelijk geslacht chronisch persisterende een Samenwonend Stel hun Huis En Wijk uit liet treiteren door hun allochtonenvriendjes die al die 40 jaar die warme roofelitefascistenhand boven hun schendershoofden hebben hangen. En dat faciliteren en aanzetten tot die Wijkterrorismen al decennia hun opzettelijk elitebeleid is.(Mede zijn Wijkterrorismen profitabel vanwege de leegstand en verpauperingen die dat levert en de woningbouw en Grondspeculanten er helemaal warm van worden.(Sommigen zijn IN NEDERLAND … MULTIMILJARDAIRS van de Grondspeculaties geworden in samenspan met leden in de gemeenten en wetgevende machten)

WAAR BIJ ze het ZO BONT maakten dat ze een terreurorganisatie als de jdl van Onze Gelden bekostigden en hier inwoning en onderdak gaven na dat die israel uit gezet waren na de beruchte bomaanslag op die 40 israelische buspassagiers om het artificiele moslimterrorisme te starten. Sja die job en pechthold de aidsnaaldaanslagpleger(Slachtoffer Jan Maat) die Ons “de ondersoort “noemt en balkenende hirsch ballin en donner toch. En guusje maar ten einde raad wie toch die asielzoekersterrorismen bedreef.
Zegt Paxton Daar Nog Wat Van?

Daar van werd de bevolking uiteindelijk Rusteloos en Opstandig en DÀT grepen kannibalen als cohen hirsch ballin en donner en rouvoet weer aan als excuus om de Bevolking weer meer te knechten en slaan.En uiteindelijk zelfs met Jeugd zorg de Gezinnen te gaan belagen en stalken en bij Ze binnen te dringen á raison van 8,5 miljard Euro per jaar te betalen door die zelfde Bevolking …AAN HEN … TERWIJL ZE ZELF ENIG OORZAAK ZIJN Van Alle Misstanden die de Gezinnen Kinderen en Jongeren bevangen en kwellen. INCLUSIEF ELKE drugs en alcohol tabak en medicijnenverslavingen daar ZIJ ZELF op schoolreisjes Hen als Kinderen al die spullen injecteeren en opdrongen.INCLUSIEF ELKE Armoede Daar ze zelf een nieuwe plundergolf beginnende met de privatiseringen en roof van Alle Volkseigendommen die Armoeden ZELF AAN DEDEN incluis een job cohen die er met 3,1 Miljard Euro van Amsterdam vandoor ging en NU ZIJN Jeugd zorg bij Die Bestolen en Beroofde Families naar vétvlékken laat speuren samen met zijn maatje rouvoet donner en hirsh ballin en verhagen allesaam bendeleden en een rutte die snel nog even voor de Winter 3000 van die beroofde en geslagen Gezinnen zonder Licht en Warmte zet!Dan laat die Ze het voorjaar door zijn Jeugd zorg opruimen dan zijn Ze wel rijp?

Dan is er nog een Feit dat van de Bevolking er nog maar 2,1 miljoen Autochtonen Inwoners zijn waar van meesten jongeren.Er 10 miljoen joden zijn en 4,4 miljoen allochtonen. Door al die staatsterrorismen plunderingen Wijkterrorismen Verkrachtingen en wederopbouw en Schuld betalingen na berovingen door die elite de lagere klassen joden DUS het gelag betalen alsmede hoofdslachtoffers van de allochtonen Wijkterrorismen en ook die elitestaatsterrorismen zijn.

DUS Geert Wilders zou HÈT problem Zijn?
Geef dan job cohen maar nog een bakkie thee want die blijft dan nog wel even in jullie fluweel slapen!visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13548
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 04:28 · Reageren

Wat betreft wetenschapsmonopolies…Weet U Dat de hier voor aan gegeven MET SCHOOLSYSTEMEN EN ARMOEDEN Raciaal (en klassendiscriminerend om dat de machtsstructuur erfelijk een adels of kastenstelsel dus binnen eigen familie of clan of bloed is)discriminerende “elite” hun leden en kroost VOOR 50% MET VALSE academische diplomas HEBBEN ROND LOPEN in ALLE academische gelederen zelfs zo als rechtbankspresident ybo buruma AL geruime 20 JAAR die DUS Helemaal GEEN Dergelijk Ambt mag uit oefenen?

Ook Wetenschappen zo dus ook al voor 50% verzwakt zijn.

Zei Paxton Niet Wat over Zulke structuren?visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/ comment-page-1/#comment-13800
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 06:27 · Reageren

NOG een Feit EN Onloochenbaar Gevolg van WAAR FASCISME Van Die elite en wat ze aan gericht hebben > http://www.depers.nl/binnenland/622286/Nog-tienduizenden-onverzekerd.html

Ook DAAR Was Heel Die Geert Wilders Niet BIJ!
En dan geven die ENORMSTE SCHOFTEN want fascisme Kan Men Dat Niet Meer Noemen Ze ook nog een BOETE wegens ARMOEDE!


visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-14070
1)  JUIST ALLE beleid van de gevestigde partijen IS Mensenrechtenschending en staatsterrorismen OF FASCISME zo Men Wil dat verergerde met de privatiseringen en dwars door alle Verkiezingen heen bleef bestaan met mafiatrio kok lubbers van agt per 1974 aan het hoofd.Ziet ook eens wat ze het Milieu en de gezondheid willens en wetens deden door de Wederwaardigheden van Ad de Rooij te Lezen die vanwege hun staatsterrorismen enkel om dat Hij Aangiften deed het Land uit moest vluchten. Of de aanslagen op Klokkenluiders.Of het toedekken van heel die robert m en drentzaak.

Lubbers aka loeb aka de chinese li family die alle Waarden de afgelopen 40 jaar Europa uit en China in hebben gesleept.Even als dat ook familie van berlusconi en dirupo is.Kok familie van de admiraal cook.Van agt is een rothchild.Bram peper heet bij voorbeeld in werkelijkheid bram peppino een italiaanse mafiafamilie.Job cohen is familie van een allerpuisant rijkste BANKEN en bedrijven elite.Alexander pechthold ook en tevens nageslacht van Volkenmoordenaar herzl als mede hirsch ballin weer familie van bankier von hirsch is die aan depopulaties en kolonisaties deed en met zijn spoorlijnwinkel waarschijnlijk aan de aanleg van de Armeense Genocide mee deed.

Rutte en verhagen die beiden eensgezind op TV Ons meermaals bedreigden politie op Ons af te sturen als We die gifprikken van ze niet in Onze Kinderen zouden laten steken IDEM waar bij rutte bij de oudste van zijn twee dochtertjes een Zoontje verwekte in zijn fritzlkelder en verhagen rijk en machtig aan de Kinder verprostitueringen en afpersingen er mee is geworden.

ALLE schulden die We Kennen ALle schulden die We hébben EXACT DAT wat ze weg geroofd en weg gestolen hebben.

DIT ontstijgt elk fascisme met zevenmijlslaarsen.

DAAR NAAST is hun fascisme moeilijker te Herkennen en zo bedreigde balkenende de Bevolking meermalen met "nog meer bezuinigingen" Telkens We de Mond even Open Deden.Zo bezuinigd rutte Ons Ook Van Gas Licht en Warmte weg als We hem niet braaf genoeg zijn. Bedenk We hebben met een elite te maken die wat Volksmennen op meest vileine wijzen al vele eeuwen gewasssen is en een Meryl Streep in Haar Beste glansrollen lachend verslaan.Tot en met een massaal drogeren en verkrachten van de Kinderen van Volken aan toe om Ze zo diep mogelijk te vernederen en te onderwerpen en er plezier aan beleven om Volken in Leed en oorlogen te storten.

DAT IS Dan een Terrorist die zijn Slachtoffers noemt "fascist" !

Zo staat heel Onze Politiek van en van voor de oorlog ook al VOL met dat soort figuren van allerbeste kwaliteit.Dat zij vele honderden triljarden hebben en WIJ NIETS wil natuurlijk niets zeggen...behalve voor de politie als die daders zoeken.Armoeden zaaien en daar mee Volken mennen en onderdrukken is al eeuwen een wapen van ze.

Deze elite van asiatische oorsprong was het ook die dingen als adel en koninkrijken kwamen brengen en waar om We sinds 2800 jaar al meer dan 32.000 oorlogen in Europa hadden waar eerder DAT Niet Gekend Was.
Hier aan Onderwerp in Artikel KAN Men NIETS aan Analyseren of Bepalen om dat de Factoren CROOKED en van onbekende of althans niet Genoegelijk Genoeg Gekende invloeden zijn.

Wat te Denken van de derdewereldhulp en roepen help Mensen hebben honger terwijl zij en ook al die door hen gecontroleerde hulporganisaties niet Vermelden dat er oorlogen zijn om dat er olie weer is gevonden en zelfs die hulporganisaties media als overheden DIT niet Vermeldt hebben doch zelfs opzettelijk het starvationgeroep als dekmantel Misbruikten voor de Ware Oorzaken.

Dat is Geen Democratie GEEN fascisme maar Puur Psychopatisch eigenbelang ten koste van alle en ook eigen Volken van een paar want Wij krijgen de rekeningen en schulden en Gevolgen ZIJ als gebruikelijk via hun status bedrijfsrechten en vormen en Misbruik wetgevingen de winsten en voordelen.Landen Volken en Legers Bloeden Dood We zijn hun brood.

EXACT DEZE groepering IS HET die alle hetsen tegen de PVV en Geert Wilders organiseert tot en met de aanslag tegen Hero Brinkman in die bar waar Gelijk al Duidelijk Was dat Hij met ghb tijdens de laatste ronde gedrogeerd was en ze Hem daar na gemolesteerd en fysiek  en geestelijk verkracht hebben en hun mediamonopolie deed wel de rest Hem door hun eigen slijk te slepen.

Of het Geert Wilders en het kwintenstel die Hem met lsd gedrogeerd hadden en Hem allemaal gekke dingen lieten roepen daar Men hyperbeinvloedbaar wordt van dat spul.Die zitten nu alexander pechthold de ook al aanslagpleger in zijn d66 gezelschap te houden.

Of een mafiabendelid  joris demmink die een Kudde Mensen drogeert criminaliseert en van strafbladen voorziet en Ze daar na de PVV binnen sluist en vervolgens hun terreurblaadjes en media er op los laten?

Wat te Denken van strafrechtelijke Persoonsgegevens die door justitiemedewerkers op straat en in de trein worden "vergeten" en ze geen eens in bezit hadden mogen hebben om dat er geen actueel Onderzoek tegen of met betrekking op die Personen was?2)  Dan heeft die meute via bendeleden hirsch ballin ook al lid van een oud adelijk "bankiersgeslacht von hirsch" en donner die een zelfde kaliber is het cda en president balkenende die niet meer mee wilde spelen in zake Afghanistan ten val gebracht en zo lang mogelijk demissionair gehouden om hun infiltraties en overnames van Afghanistan te kunnen afronden.Die krijgen dan vast ook een democratie van ze en de ellende als Vredestijd zo als WIJ dat Kennen?

En heden heeft zelfs elitemafialid rasmussen geen eens meer toestemming van Eu Leden nodig om even snel Libie binnen te vallen om te voorkomen dat Kaddafi een Afrikaanse Goldcoinvaluta zou Introduceren.Al Zijn 146.000 Kilo Goud is Spoorloos verdwenen even als al miljarden aan Geld. Afrika mag dus geen Eigen Valuta van ze Hebben om dat het Wereld wijd opgelegde bankenbestel van ze een kernbedrijf van die elitemafia ter plundering van Naties en Volken is. Hebben We het nog niet over die microkredieten die zulk een bedrog Bleken dat er al hele Dorpen Slachtoffers Zelfmoord hebben gepleegd als gevolg van de 30% tot 200% verborgen kosten en rentes die ER BIJ kwamen. Genocide met Geld.

Kan Zo nog wel een hele rits van dat soort schanddaden Beschrijven ENKEL OVER GEERT WILDERS Kan Ik DAT NIET Behalve dat Hij net als Jullie compleet Misleidt worden.

En nogmaals van DE ZELFDE psychopaten > De bedoelingen achter fascismebeschuldigingen > tinyurl.com/7lmpfcu > tinyurl.com/7hrzf2e

En een langer werk waar in rascistisch een crimineel gedrag als raciaal en politiek leiddraad als cultuur wordt aan gelegd aan geraden en op gelegd.  Ook over de  Ware reden van antisemitismegeroep en de voordelen daar van komen aan bod. tinyurl.com/6n5aqw2

Dan hier hoe ze alle Volken partijen en instanties infiltreren en van binnen uit voor hun kar spannen voor eindeloze revolutie moord en doodslag en gebruikelijk die Volken instanties en partijen met de schuld en schaden achter laten. tinyurl.com/82x275c

SJA Al die bestuurders burgemeesters en meeste partijlijders lid of familie met extreem vette salarisen en voorwaarden  bolussen en handshags  van die elitebankenmafia en dwingen Ons te zingen hoezee democratie daar doen We het mee...Én óf We even HUN rekeningen willen betalen waar BIJ Zelfs  Belastinggelden DIRECT van uit de belastingdiensten richting China stromen waar de loeb of  li brothers die nazaten van kublai kahn zijn die 1000 jaar geleden al China onder de voet liepen in het Zonnetje zitten Ons Geld te tellen. WAKKER Worden Je Werkelijkheid is Spannender dan Je nachtmerries.

HEEL DIE mediahysterie  en rél om Geert Wilders om haarp om chemtrail om reccesie om Landenfaillisementen om Vaticaan om niburu om Onze Kinderen om allochtonen om Homofielen om Pedofielen IS MAAR afleiding VAN HEN ZELF En heeft Men gebruikelijk een Wereldwijde block en ban te pakken en Zelfs meermalen Moordpogingen als Men JUIST DEZE groepering Wil Belichten Die immers OORZAAK VAN ALLE Ellende IS.

Zelfs in de politiek worden dezen gemeden en ook de triljardengeldstromen die immers Spoorloos even als kaddafi dat ook gebeurde VERDWENEN ZIJN uit Geheel de Westerse Wereld Waar BIJ Ook Amerika ruime 30 TRILJARD AL Mist EN DÈ HANDLANGERS BIJ Dr Phil op TV hondsbrutaal de Bevolking toeroepen dat ze een "cursus met geld omgaan " moeten nemen...dié is goed hey?

NOU Dé Slachtoffers nog snel even fascist noemen óók?http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/

No comments:

Post a Comment