DEVIL DEVIL  
About ALL jewish AND ISLAMIC religions what ONLY ARE CHILD RAPER  HATE MONGER  AND RACIAL WAR religions of the Ancient faraos and herods under jewish mafia elite or bankercontrol and the Consequenses.Islamic religion does the same crimes to subdue Children and People to their madness called religion.

The makers of Bethlehems Where the Children Live out of Fear under Their Beds And the killers of Life Happiness and Christ created by elite monarchtecniques where monarch not only is a butterfly but a also ruler.

Please Do believe Me When I State the in above Mentioned torturetools ARE COMMON USE among jewish rabbis to break the Spirits of Children AND BABIES to make Them servants of   herodus. Jewish AND ISLAMIC RABBIS do collaborate on this and do their UTMOST EVIL works mostly at schools schooltrips and campweeks at organisations like Kindergartens and Elementaries disguised as teachers directors personel and in churches at hospitals in Fact anywhere they can. Also drugs Brainwashes are involved to submisse as much as possible Children of ALL Races to their views of existance and command with above these rabbis the banking and jewish elitelords who make money power and profit of it and create on the other hand again these rabbis by the same ways and techniques like mkultra and monarch both academic ways to destroy Nations and Children.

EVERY WHERE rabbis have been drugs like heroin ghb lsd scopolamie strychnine reproductioninhibitors (Genocide) Muscletraumainducors(ALS and such) chemicals farmaceutics can be Found in Children Aged from ZERO and up.Rape and torturemarks and scars also will be Found then like scars on the Servixes in the openings and burnwounds from solderingirons. Broken Extremities like Fingers and Tohs Ribs and Fractures. Bathtubs to drown Children in and reanimate Them to make Them humble little slaves and  obedient humble  whores and devote worshippers and instant Stockholmvictims.

# ALSO in Cases OF LICE break ous at schools > THESE ARE SiGNS of mass abuse by jews. Lice are an sexually transmitted affection and very hard to infect by just playing or being in the same room.So pubic lice ARE THE SAME as Head lice.In Those Cases Look for More Signs drugs and Traces  and IF They MABY were only just on a schooltrip or campweek.Or had to stay behind after school.

#Also Imagine ... Lice when occur go slow from One Head to the Other and Multiply over larger and larger groups AND NOT ALL AT ONCE AT THE SAME TIME?

Also BE AWARE for jewish directors and teachers at schools from Kindergartens up to academia MALE AND FEMALE who usually ARE involves ALSO in These Crimes at rabbilevels.Here ALSO usually those drugs and Signs CAN BE Found then.

Above are some Examples 
If More Information about the Global Occuring Problem And Danger FOR ALL NATIONS AND ALL CHILDREN that these rabbis jewish AND islamic ARE then just youtube or google  " rabbi abuse " or the like for an abundance of their existance  and the wealth of Suffering and Evil they represent.

Searching for rabbis Related to drugs Child and sex abuse trafficings hateseedings and creating Dalse antisemitisms and racial hate and Organtheftis also a major rabbi related issue. They simply are weapons of war and crime.

Also as utmost EVIL Problem MOST Nations do Subsidise these pieces of evil  very abundantly !!  And usually more then own or native religions because of mostly jewish collaborators and co abusers in governements state and law justice and schoolsystems.

Only one Example of what they  practised in every City Nation school and Village and the protection they get from jewcollaborators in laws politics media governments AND THAT global if for instance One Can Remember how it went with polanski. It is a wonder they do NOT live in pedofilevillages.

https://theuglytruth.wordpress.com/2011/11/11/child-sex-arrests-within-jewish-community-spike/Some More Info in Dutch Language about Local Cases.

See Below THAT list of some players of the international and global totalitarian conspiracy behind Fake faces of laws democracies global media schoolsystems historyfalsifications religionfalsifications blamefalsifications victimfalsifications academics cultures politics writings parties religions finances WWFfunds nobilities societies and manipulating and commanding from behind and by abusing these  AND US ... slaves for SÒÒO many centuries!

http://www.depers.nl/binnenland/626225/Orthodoxen-moeten-in-therapie.html

Reageer Door: lulula52, 27 jan 2012 09:07 
"een conflict moét voelen" 
Dat is de Mensen van Hun Ware Wezen af houden. GOD Had een Wereld Zonder duivel Geschapen en door anomalien werd deze echter geboren in dat Wat als Ego en superego Ontdekt is-kunstmatige aan heersers onderdanig gebroken Persoonlijkheden óp Ongeborenen Pás Geborenen en Kleuterleeftijden overdragen.
Om deze afwijkingen in stand te houden zijn die voortdurende verkrachtingen en geweld en haatzaai campagnes.Dé Homofielen en Pedofielen vervolgingen houden de mensheid in Dóóóoódsssángst. 
Kijkt U maar eens Goéd Naar rabijnen en bij de meeste Ziet Men de Jonge in trauma bevroren Hulpeloze Ziel er Zó aan . Heeft U Nooit Geobserveerd dat als er elke week een Pedofielenzoektocht van uit justitie media djs geblazen werd de Ouders en Omas de Kinderen van Zich af douwden? 
Dát U mischien de Ouders bij de supermarkt méér tegen Hun Kindtjes Hoorde schreeuwen? Dat is om Ons uit een te houden - verdeel en heers pur sang in machiavelliaanse machtswellust Pér Ombewuste dwanghandelingen van een in een pyramidesysteem en statussen verpakte faraokaste van millenia nog steeds de zelfde bloedlijnen. 
Kunnen Zelfs Die Kasten Niéts aan Doen daar Liefde en Het Licht van het Leven TABOE wás vele millenia lang. Liefde en het Licht van Ons Leven Behoort Namelijk Bij Vrije Mensen Die Met GOD Gaan.Dat was zó ver dat ze Onze Liefde en GOD de duivel noemden én Het Licht van Ons Leven cheol oftewwél de dood. Alle schepping was bij hen omgekeerd en verdwaald. Goed was kwaad en kwaad was goed. 
Ook deze rabijnen Kunnen er Niets aan Doen Helaas te meer om dat ze door die elitekasten met monarchtechnieken opgekweekt en gevormd werden alsmede meeste politici ook. Die elite bleef in stand door erfoverdrachten in streng geisoleerde incestvoortplantingen en extreem agressief rascisme en eenkennigheid. 
Het Licht van Ons Leven Heeft U Mischien Wél Eens Ván Vernomen in Zake Bijna Dood Ervaringen en Wát er Van gezegd Werd? Een lange tunnel van de duisternissen van traumas en complexen in Onze Zielen en Licht aan het einde? 
GOD Schiep GEEN kwaad en Òók GEEN duivel.
De Mensheid in behept met een slinkende zondvloed van traumas en complexen uit rampen haat en geweld ontstaan en was elke generatie cumulerende zonder Redding vele millenia lang. 
Ook Vader Abraham Was 8000 Jaar Geleden al Slachtoffer van die cultuurgewoonten en ze stenigden Zijn Geliefde om dat Ze elkaar Lief Hebben. Hij dwong zijn Zonen Zijn Dochtertje te verkrachten ... De Pure Liefde Die Ze Bood En Haar Levenslicht weg te verkrachten ... Een Òok Voor hedendaagse Begrippen Wonder Van Schoonheid Gratie en Pure Luister uit GOD´s Hand... daar mee dán ten minste Géén stenen meer vlogen en de dood. 
Zo verborgen We Ons Ware Wezen dan om niets maar konden niet anders. Niemand Wist de Uitweg! 
Weder Op Staan en Helen Wil Ook Zeggen Dat er Vergeving Mogelijk is Ook vanwege dát er Geen Vrijheid meer in de Mensen was Ook niet in de hoogst geplaatsten. Maar Òók Moet Het Gestopt Worden Dát NÒG Èérder om Dát het erger dan de pest is en gruwelijker gevolgen voor de Mensheid en Alle Leven en de Planeet dan wélk atoom arsenaal wát maar een van de symptoompjes er van is!

Reageer Door: lulula52, 27 jan 2012 08:31
"stelt héél duidelijk dat een homo die joods is, een conflict moét voelen." 
Dat Klopt Wat U Daar Zegt! Zuidelijke Rassen en Wij Ook al wat eeuwen al werden gedwongen op straffe van Familie vóór Ogen te moeten Zien Verbranden Onze Kinderen te verkrachten om Ze te breken voor de lords en industrie. 
Bethlehem anno NU in ELKE Stad Dorp Huis en Wiegje.Die Terreur duurde zelfs officieel "bij wet bij kerk bij gezag"" tot en mét 1920.Anders kwamen ze wel even vóórdoen hoé het nog eens veel erger moest.Sinds 1920 ging dat onderhuids via snel "als récht" verplichte schoolsystemen.
 Daar hebben ze hun professionele Kinder verkrachters dan als leraressen leraren directeuren geplant en op de jaarlijkse schoolreisjes het echte werk met drogeringen martelingen drugs brain washes en 24/7/7 serieverkrachtingen.
Dé Pedofielenvervolgingen dé Homofielenvervolgingen zijn een volkontinue voortzetting er van en er bij naast deze instandhoudende rabijnen Wereld wijd om Volken te blijven knechten incluis het eigen aan de wil van enkelen.
Dat is mee gewaaid toe de faraos Afrika om EXACT het zelfde werden uit geflikkerd en ze 2800 jaar geleden hier heen kwamen om defintief te blijven.
Hun werken hebben de Schepping en hen zelf vernietigd maar daar voor zou U enkele millenia en Weten HOE VEEL Erger het voorheen was Moeten Kennen om te Beseffen Wat Ik Zeg!Uit deze Monsteriousiteit van vergaan is de Mensheid al 3000 Jaar aan het Op Staan en Helen. 


Reageer Door: lulula52, 27 jan 2012 08:16
@Theo het zou zelfs fatsoenlijk en Menselijk Zijn als Politie u Eerst dan even Komt Vragen over wáár óm u dan Mijn Bijdragen zó graag van het Net wil hebben! Een zwembadpedo lijkt Mij zo al er in te zitten en indien onmetelijk veel verwoestender een rabijn.Te Hopen dan dat u Máár een zwembadpedo of een Sietze bent.

Reageer Door: lulula52, 27 jan 2012 08:11
@Theo Zo als ik al zei ..gaat u eerst even iets googlen vóór u dePers oproept aan raciaal Criminele Terrorismen mee te doen door ze moderatie en verwijdering Bekendmakingen Strafrechtelijke Feiten Wat Strafrechtelijk Verplichte Handelingen Zijn af te persen.Dáát Náást geeft uw usernaam aan dat u wellicht uit dat subsidiekamp komt en zou u wát tendentious voor ingenomen maken.


Reageer Door: lulula52, 27 jan 2012 08:08
@Theo Zo als ik al zei ..gaat u eerst even iets googlen vóór u dePers oproept aan raciaal Criminele Terrorismen mee te doen door ze moderatie en verwijdering Bekendmakingen Strafrechtelijke Feiten Wat Strafrechtelijk Verplichte Handelingen Zijn af te persen.Dáát Náást geeft uw usernaam aan dat u wellicht uit dat subsideikamp komt en zou u wát tendentious maken.


Reageer Door: Theodorus, 27 jan 2012 07:53
Lulula, ga weg van de verouderde computer van je reintegratieconsulent en ga weer verder een baan zoeken. Anders gaat er een melding naar de soos en wordt je gekort! En nu schoffelen!

Reageer Door: Theodorus, 27 jan 2012 07:52
lulula52 schreef:
ÈN DOÈN ÈLKE SCHÒOL ÈLKE KERK ÀÀN!!! ÈN ÀLLÈÈN VERANTWÒORDELIJK VÒÒR DE WIJKTÈRRÒRISMÈN ... KINDÈREN ÒP NÀÀIÈN > ÈN DÀT LÈTTERLIJK!!!
Hallo. Moderator? Iemand thuis?

Reageer Door: lulula52, 27 jan 2012 07:17
En rabbi+subsidiefraudeur en rabbi+kinder prostitution en rabbi +ghettokweker en rabbi+wijkterrorismen en rabbi+brainwash en rabijn evers+ghettokweken+tristan van der vlis+kinderprostituties+heroinehandel+activismen+terrorismen+miljoenensubsidiefraudes Kon Ook Wél Eens Wat Leveren! Doctor mengeles en de joodse maffenjá in religious disquise! Ván DIT TUIG lopen ÈR IN NÈDERLÀND AL 90.000 STUKS RÒND ÒP SUBSIDIES!!! ÈN DOÈN ÈLKE SCHÒOL ÈLKE KERK ÀÀN!!! ÈN ÀLLÈÈNVERANTWÒORDELIJK VÒÒR DE WIJKTÈRRÒRISMÈN ... KINDÈREN ÒP NÀÀIÈN > ÈN DÀT LÈTTERLIJK!!!

Reageer Door: lulula52, 27 jan 2012 07:13
En rabbi+subsidiefraudeur en rabbi+kinder prostitution en rabbi +ghettokweker en rabbi+wijkterrorismen en rabbi+brainwash en rabijn evers+ghettokweken+tristan van der vlis+kinderprostituties+heroinehandel+activismen+terrorismen+miljoenensubsidiefraudes Kon Ook Wél Eens Wat Leveren! Doctor mengeles en de joodse maffenjá in religious disquise!

Reageer Door: jnogeenkeer, 27 jan 2012 07:01
Noot rabbi+organ robbery rabbi+ drugs rabbi+heroin rabbi+murder rabbi+killing Zal het Ook Wel Doen!

Reageer Door: jnogeenkeer, 27 jan 2012 07:00
Google Eens rabbi+abuse.Zeker in Therapie Ná Langs het gevang te Moeten en Executies.http://tinyurl.com/7nwtuwr
A List about some of the Estimated 7000 elitefamilies that ruin ...oeps rule the World and All Nations from behind Facades power politics and secrecy.The 13 and More elite or Better mafia Bloodlines are not even Included Here.See for that Frits Springmeier and the Many Other Works Among Others on Youtube Abundantly Present.

Conspiracy from above


Illuminatimembers.com

Committee of 300

Abdullah II of Jordan      
Abramovich, Roman Arkadyevich      
Ackermann, Josef       
Adeane, Edward       
Agius, Marcus Ambrose Paul       
Ahtisaari, Martti Oiva Kalevi        
Akerson, Daniel       
Albert II of Belgium      
Alexander - Crown Prince of Yugoslavia      
Alexandra (Princess) - The Honourable Lady Ogilvy       
Alphonse, Louis - Duke of Anjou      
Amato, Giuliano       
Anderson, Carl A.       
Andreotti, Giulio    
Andrew (Prince) - Duke of York       
Anne - Princess Royal      
Anstee, Nick       
Ash, Timothy Garton        
Astor, William Waldorf - 4th Viscount Astor      
August, Ernst - Prince of Hanover      
Aven, Pyotr    
Balkenende, Jan Peter      
Ballmer, Steve       
Balls, Ed       
Barroso, José Manuel       
Beatrix (Queen)      
Belka, Marek       
Bergsten, C. Fred       
Berlusconi, Silvio    
Bernake, Ben       
Bernhard (Prince) of Lippe-Biesterfeld      
Bernstein, Nils       
Berwick, Donald       
Bildt, Carl       
Bischoff, Sir Winfried Franz Wilhen "Win"       
Blair, Tony    
Blankfein, Lloyd       
Blavatnik, Leonard       
Bloomberg, Michael       
Bolkestein, Frits       
Bolkiah, Hassanal       
Bonello, Michael C       
Bonino, Emma      
Boren, David L.       
Borwin - Duke of Mecklenburg      
Bronfman, Charles Rosner       
Bronfman, Edgar Jr.      
Bruton, John       
Brzezinski, Zbigniew       
Budenberg, Robin    
Buffet, Warren       
Bush, George HW       
Cameron, David William Donald       
Camilla - Duchess of Cornwall       
Cardoso, Fernando Henrique       
Carington, Peter - 6th Baron Carrington      
Carlos - Duke of Parma      
Carlos, Juan - King of Spain      
Carney, Mark J.       
Carroll, Cynthia       
Caruana, Jaime       
Castell, Sir William       
Chan, Anson       
Chan, Margaret       
Chan, Norman       
Charles - Prince of Wales    
Chartres, Richard       
Chiaie, Stefano Delle       
Chipman, Dr John    
Chodiev, Patokh   
Christoph, Prince of Schleswig-Holstein      
Cicchitto, Fabrizio       
Clark, Wesley Kanne Sr. (General)   
Clarke, Kenneth      
Clegg, Nick        
Clinton, Bill   
Cohen, Abby Joseph       
Cohen, Ronald       
Cohn, Gary D.    
Colonna, Marcantonio (di Paliano) - Prince and Duke of Paliano      
Constantijn (Prince) of the Netherlands      
Constantine II Greece      
Cooksey, David       
Cowen, Brian    
Craven, Sir John       
Crockett, Andrew       
Dadush, Uri       
D'Aloisio, Tony       
Darling, Alistair       
Davies, Sir Howard       
Davignon, Étienne        
Davis, David      
De Rothschild, Benjamin       
De Rothschild, David René James        
De Rothschild, Evelyn Robert       
De Rothschild, Leopold David       
Deiss, Joseph      
Deripaska, Oleg       
Dobson, Michael       
Draghi, Mario       
Du Plessis, Jan         
Dudley, William C.       
Duisenberg, Wim      
Edward (Prince) - Duke of Kent       
Edward (The Prince) - Earl of Wessex       
Elkann, John       
Emanuele, Vittorio - Prince of Naples, Crown Prince of Italy      
Fabrizio (Prince) - Massimo-Brancaccio      
Feldstein, Martin Stuart "Marty"       
Festing, Matthew       
Fillon, François       
Fischer, Heinz    
Fischer, Joseph Martin        
Fischer, Stanley      
FitzGerald, Niall       
Franz, Duke of Bavaria      
Fridman, Mikhail    
Friedrich, Georg - Prince of Prussia      
Friso (Prince) of Orange-Nassau      
Gates, Bill       
Geidt, Christopher      
Geithner, Timothy       
Gibson-Smith, Dr Chris    
Gorbachev, Mikhail       
Gore, Al       
Gotlieb, Allan       
Green, Stephen       
Greenspan, Alan       
Grosvenor, Gerald - 6th Duke of Westminster      
Gurría, José Ángel       
Gustaf, Carl XVI of Sweden      
Hague, William       
Hampton, Sir Philip Roy       
Hans-Adam II - Prince of Liechtenstein   
Harald V Norway      
Harper, Stephen      
Heisbourg, François       
Henri - Grand Duke of Luxembourg       
Hildebrand, Philipp       
Hills, Carla Anderson      
Holbrooke, Richard       
Honohan, Patrick       
Howard, Alan       
Ibragimov, Alijan    
Ingves, Stefan Nils Magnus        
Isaacson, Walter       
Jacobs, Kenneth M.       
Julius, DeAnne       
Juncker, Jean-Claude       
Kenen, Peter       
Kerry, John Forbes       
King, Mervyn       
Kinnock, Glenys        
Kissinger, Henry       
Knight, Malcolm      
Koon, William H. II   
Krugman, Paul      
Kufuor, John       
Lajolo, Giovanni        
Lake, Anthony       
Lambert, Richard       
Lamy, Pascal        
Landau, Jean-Pierre      
Laurence, Timothy James Hamilton       
Leigh-Pemberton, James       
Leka, Crown Prince of Albania      
Leonard, Mark     
Levene, Peter - Baron Levene of Portsoken      
Leviev, Lev    
Levitt, Arthur       
Levy, Michael - Baron Levy      
Lieberman, Joe    
Livingston, Ian       
Loong, Lee Hsien    
Lorenz (Prince) of Belgium, Archduke of Austria-Este    
Louis-Dreyfus, Gérard       
Mabel (Princess) of Orange-Nassau      
Mandelson, Peter Benjamin       
Manning, Sir David Geoffrey    
Margherita - Archduchess of Austria-Este       
Margrethe II  Denmark      
Martínez, Guillermo Ortiz       
Mashkevitch, Alexander       
Massimo, Stefano (Prince) - Prince of Roccasecca dei Volsci   
McDonough, William Joseph       
McLarty, Mack       
Mersch, Yves       
Michael (Prince) of Kent      
Michael of Romania      
Miliband, David       
Miliband, Ed       
Mittal, Lakshmi      
Moreno, Glen       
Moritz - Prince and Landgrave of Hesse-Kassel   
Murdoch, Rupert    
Napoléon, Charles       
Nasser, Jacques    
Niblett, Robin       
Nichols, Vincent       
Nicolás, Adolfo       
Noyer, Christian        
Ofer, Sammy       
Ogilvy, David - 13th Earl of Airlie   
Ollila, Jorma Jaakko         
Oppenheimer, Nicky       
Osborne, George       
Oudea, Frederic       
Parker, Sir John       
Patten, Chris       
Pébereau, Michel       
Penny, Gareth       
Peres, Shimon       
Philip (Prince) - Duke of Edinburgh      
Pio, Dom Duarte - Duke of Braganza       
Pöhl, Karl Otto       
Powell, Colin    
Prokhorov, Mikhail    
Quaden, Guy Baron       
Rasmussen, Anders Fogh       
Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI)      
Reuben, David        
Reuben, Simon       
Rhodes, William R. "Bill"        
Rice, Susan       
Richard (Prince) - Duke of Gloucester      
Rifkind, Sir Malcolm Leslie       
Ritblat, Sir John       
Roach, Stephen S.       
Robinson, Mary       
Rockefeller, David Jr.      
Rockefeller, David Sr.      
Rockefeller, Nicholas       
Rodríguez, Javier Echevarría      
Rogoff, Kenneth Saul "Ken"       
Roth, Jean-Pierre      
Rothschild, Jacob - 4th Baron Rothschild      
Rubenstein, David    
Rubin, Robert       
Ruspoli, Francesco - 10th Prince of Cerveteri       
Safra, Joseph       
Safra, Moises    
Sands, Peter A.    
Sarkozy, Nicolas       
Sassoon, Isaac S.D.       
Sassoon, James Meyer - Baron Sassoon      
Sawers, Sir Robert John       
Scardino, Marjorie    
Schwab, Klaus       
Schwarzenberg, Karel       
Schwarzman, Stephen A.       
Shapiro, Sidney    
Sheinwald, Nigel    
Sigismund (Archduke) - Grand Duke of Tuscany      
Simeon of Saxe-Coburg and Gotha       
Snowe, Olympia       
Sofía (Queen) of Spain    
Soros, George       
Specter, Arlen       
Stern, Ernest       
Stevenson, Dennis - Baron Stevenson of Coddenham      
Steyer, Tom       
Stiglitz, Joseph E.       
Strauss-Kahn, Dominique       
Straw, Jack       
Sutherland, Peter       
Tanner, Mary        
Tedeschi, Ettore Gotti       
Thompson, Mark    
Thomson, Dr. James A.       
Tietmeyer, Hans       
Trichet, Jean-Claude        
Tucker, Paul        
Van Rompuy, Herman       
Vélez, Álvaro Uribe       
Verplaetse, Alfons Vicomte        
Villiger, Kaspar       
Vladimirovna, Maria - Grand Duchess of Russia      
Volcker, Paul    
Von Habsburg, Otto       
Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin        
Walker, Sir David Alan       
Wallenberg, Jacob       
Walsh, John       
Warburg, Max       
Weber, Axel Alfred        
Weill, Michael David       
Wellink, Nout    
Whitman, Marina von Neumann       
Willem-Alexander - Prince of Orange      
William (Prince) of Wales       
Williams, Dr Rowan       
Williams, Shirley - Baroness Williams of Crosby      
Wilson, David - Baron Wilson of Tillyorn      
Wolfensohn, James David       
Wolin, Neal S.       
Woolf, Harry - Baron Woolf      
Woolsey, R. James  Jr.      
Worcester, Sir Robert Milton       
Wu, Sarah    
Zoellick, Robert Bruce   
 

I am Missinga lot of names in the above like lubbers aka loeb like kuhn aka cohen like mario draghi   like strauss kahn etc etc. LIKE THE FEMALE familynames as these elite asians aka jews DO multiply BY THE NAME OF THE MOTHER BLOODLINES AND SECRET ofspring on other Peoples Names.ALL of above do have their ofspring posses ALL upperclass and upperlayers of Societies like ALL of Science for them selfs ALL of social and Wellfare institutions ALL of helporganisations ALL of finance    ALL of ALL political parties    ALL of mayoroffices ALL of commands of Services ALL of police FBI and secret service ALL of television ALL of Newspapers ALL of Communications and SO on and SO on.Digesting ALL of OUR taxmoneys ALL of Our Possesions ALL of Our Freedoms and Lifes Health And Children.


Some General History for Part 3 of 1 to 12 https://www.youtube.com/watch?v=SZ3EAA6GT7c

 • @sabbathdei You ARE celebrating your OWN undoing!
 • Nostradamus NEVER Saw Future BUT PAST that is condensed into Our Souls by Traumata and Complexes that guided MISguided and formed us.What We have now Was many times befor. Every war every Suffering Every Crime for aeons.Mankind was no more than a automaton any more with out Soul without Life without Spirit without Love. Mindless wandering repeating. GOD Had to Bring Back Life to Earth And Raise Mankind and All Life Into His Being.
 • Even genocidehelp orgst they have bibliotecapleyades(DOT)net/soc­iopolitica/esp_sociopol_blackn­obil12.htm
 • 1:12:45 Introducing globalisation in Russia already as they did with EU and China also also by chronic mass emi and immigrations. Also to destabilise all Autonomy and Stabilitiy creating chaos and despair.
 • 1:12:40 introducing stockmarkets in Russia.A weapon of plunder and destruction and to manipulate to transfer All Value and Ownerships in own hands and even manipulate into wars as We were now manipulated among others by that and other artificial debts against Irak Afghanistan and others.Also the 10M Somali Starvationvictims were destabilsed by wars what ALL helporgs and media did NOT Tell Us.So was Our yesterday so is Our present.
 • At 1:12:10 it is Sayd that stalin and communism started and they were made and ordered by a secret elite behind them.
 • 0:14:59 NOT German BUT Jewish aka asian aka askenazi or zionsists.TRUE GErmans WHITES DO NOT HAVE black hair BUT RED OR BLONDE ALONE AND EXCUSIVELY.These Shown are Clearly jewish!


Other ways they 24/7/7 creep and sneak into Our Lifes And Existance to keep Us slaves and enslaved and not ONLY by pushing and pressing Us into endless financial debts and Poorness and indoctrinations with explicit lies at schools and elementaries

Mindcontrol by media monarch and mkultra drugspreadings and Child abuse Connected als to the religions and rabbis of whom in Holland ALONE a Population of 16 Million 90.000 JEWISH AND 9000 DIRECTLY COLLABORATING ISLAMIC rabbi serial Child raping warmongers And Neighbourhoodterrorists are present and abundantly subsidised by jewish collaborators in state and politics.
About More See Frits Springmeier See realzionistnews.com See Jewwatch and Many More Like This at Infowars

http://www.infowars.com/top-illuminati-dynasties-that-run-the-nwo-with-author-fritz-springmeier/

ALSO Have a Look into the History of slavetradings.

WHITES NEVER WERE THE SLAVETRADERS Otherwise THEN JEWS suggest for long time now.JEWS AND AFRIKANS ASIANS ISLAMICS THEM SELFES WERE!

WHITES NEVER WERE the holocausters AS JEWS claim BUT them selfes they were.

WHITES NEVER depopulised Amerika JEWS ALONE AND ALONE JEWS DID.

AND SO ON and So On!

They own and have all media and communications We NOT So they tell Us Lies adn Deceit like if You Go Search IN ALL Newspaperachives IN ALL THE WORLD For German atrocities OR holocaustclaims YOU WILL NOT FIND ONE.AND ALL German Warfare Administration 50.000.000 Pieces of Paper and Documents 3000 Metric Tons ALSO TELLS NOT ONE gassed jew Exists AND NOT ONE atrocity as they claimed Exists. NOT ÒNE Autopsy report about ANY Person in German War imprisonment EXISTS that CAN TELL about a possible gassing.

Rabbis are a part and spill in keeping these Lies of cosmic dimensions alife by poisoning as much as possible Children at Kindergartens and elementaries Worldwide with these Lies and Crimes Hateseedings against all Races AND EVEN OWN FAMILIES AND RACE BUT them selfes.

https://www.youtube.com/watch?v=SZ3EAA6GT7c&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=YuuGvh1sxzQ

http://www.atsdeck.com/index.php?option=com_content&view=article&id=314:the-13-illuminati-bloodlines-by-fritz-springmeier&catid=50:reading-materials&Itemid=85

http://www.holocaustdenier.com/holocaust-six-million-jews-myth/#comment-2542

http://www.holocaustdenier.com/martin-luther-king-fraud-sealed-records-fbi-jew-communist-puppet/


//jewise.wordpress.com/why-are-jews-persecuted/

http://www.infowars.com/top-illuminati-dynasties-that-run-the-nwo-with-author-fritz-springmeier/

https://duckduckgo.com/?q=bank+whitewash+drug+money+politic+missing+trillion

http://www.degaray.com/misc/147-RealTime-JimStoneFreelance.html

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/11/mongools-monetair-beheer.html


http://hoeiboei.blogspot.com/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.htmlhttps:


https://ministerpresidentrutte.wordpress.com/

http://samuel-heinemann.blogspot.com/


And Some About Their Genocides Landconfiscations And robberies
by WWF funds Wild Parks And helporganisations
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil12.htm1 comment:

 1. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

  Have a look at my website ... hardwood floors

  ReplyDelete