ISRAEL


 EEN ANDER REDEN DAT ISRAEL VERDWEEN

En dát huidig israel IS GÉÉN!

In Zake dé joden waar mee bedoeld de hedendaagse joden die van asiatische afkomst zijn en askenazi zijn is het Beter te Weten dát zij al millenia verloren  en verdwaald  zijn  omtrent eigen afkomst doel en bestaan!

Door hun even millenia oude dwaalcultuur van als niét Anders te Typeren Méést strenge Crimnele incest mafiasekte dat ván parasitéren plunderén én vérkráchten  ván Volken Én ván Kinderen van eigen én andere Volken bestaat vóor ooit een heer der Werelden zijn ze verdwaald in een voortgáánd fraudofabuleus bestaan dát ván identiteitsróóf en ván schuilplaats náár schúilplaats vluchten bestaat DÁÁR BIJ  dé Identiteiten ván Slachtoffers Slachtoffervólken chronisch róvende!


Ván Hét Blanke  KAUKASISCHE VÓLK  róófdén zij 600 jáár geléden dé NAAM JÓÓD!

DÁT ISRAEL ÓÓIT  TÓT 8000 jáár Geléden HÁD BESTÁÁN wéten zij PÁS 413 JÁÁR  Ván een Kaukasisch Kind Ván GOD ´s LIEFDE!

DÁT Hét BLANKE KAUKASISCHE VÓLK TÓT Vóór BIJ  hedendaags israel tót IN Irák WÓÓNDEN ÓÓK!

DÁT ZIJ ZÉLF ONS ISRAEL vernietigdén Ván mét hún kómst 13.000 JÁÁR GELÉDEN ván áchter dé terugtrékkende ijsmuren ván úit hún faraorijk afrika " nieuw kazaria gehéten ÓÓK!

DÁT Dé LÁÁTSTE 25.004 DÁT Óvérlévende ISRAELIETEN Náár Één Plaats  IN Dé HÉMEL Gébrácht waren VEILIG Vóor DÉ Ménsén éters DIÉ ZIJ WÁREN ÉN ZIJN  ÓÓK!

DAT DÉZE ISRAELIÉTEN ÓOIT ZOÚDÉN TERÚGKÉREN Óm HÚN TERÉCHTE PLÁÁTS WÉÉR IN TÉ NÉMEN ÓÓK!

DÁT HEBRÉÉWS DÉ TÁÁL VÁN ISRAEL WÁS ÓOK!Mét ÁL DÁT  Hééft  Dé hedendáágse jóod Niét MÉÉR TE MÁKEN Dán Hun Ondergáng ÉN Diépste LEED!

Vólgende  ZÉÉR ÁÁRDSE Zál U Wellicht Idee Geven Ván de Ware bedoelingen Ván hun makers hún héren hún góden!


hetzuur.nl/2011/12/vrijspraak-voor-hetzuur/#comment-1266
Han
December 9, 2011 at 11:50 pm


Btw dé stiekeme samenspan ván lieden áls pechthold cohen rutte verhagen rosenthal lubbers twan huys wellink en Óók intérnationaal berlusconi mario draghi strauss kahn bestuur en beleid bankensector politiek EU NATO Vaticáán media wets staats religié én bestuurs …kórt óm noém het maar joodse jewwhoresoldiersshadowgovernment sinds eeuwen … Wáár Dóor ér Nét Dagelijkse Miljárdénstrómen én zwártboékhoudingen mét misbruik ván hún internationále bankenclubje Zijn Ontdékt RÉCHTSTRÉÉKS ÚIT ÓNZE BELASTINGGÉLDEN vandáán náár hét gróót móngóolse rijk khazaria dát zich in China bevindt Sinds kublai kahn China duizend jáár geléden ónder dé voét liep en Alles eigen maakte en zijn vóórgangers én nazaten heden gekend zijn áls li of loeb dirupo berlusconi óf de leden van het koningshuis karel v óf ouder nóg king victorius dié dé indische pestratten derde eeuw importeerde tér dépopulatie ván Europa … én Álle Vertrouwen Beloften Rechten Achtérbán En Belang van Volken mét stróntvoéten tréden ZIJN ÓÓK GÉÉN Vértroúwenwékkend Partij NÓCH BEGINSÉL VÓÓR WÉLKE RECHTSPRÁÁK DÁN ÓOK WÁÁR BIJ zé ZÉLFS ZICH ZÉLF géén Récht Kúnnen Doén dán judáspenningen ontvangen náást Lééd én óndérgáng oorlog én gewéld én misdáád hún dágelijks hármóniéórkést wáár Bij ÉN Dóór velen excessen drugs en alcohol nodig hádden zich dáár IN stáánde té hoúden ÓNS ÁLLEN vérzópen IN hún wártáál én cháós!


#

PS Wát gáát dát Bijdragen hiér stumperig en problematisch weinig comments zeker?

http://zonnewind.be/midden-oosten/israel/joden-joodse-volk-mythe.shtml
http://hetzuur.nl/2011/12/schuld-van-zionisten/#comment-1310

Tags:  israel,joden,hebreeuws,sand,nieuws,askenasi,asiaten,kazar,mongool,god,irak,ice age,goyim

No comments:

Post a Comment